Ana Sayfa Profil Haberler Turnuvalar Videolar Foto Galeri Linkler Tenis Antalya İletişim Site Haritası
Site in English Language Site in Turkish Language
  Tenisin Tarihçesi
  Tenis Kuralları
  Tenis Teknikleri
        Forehand
        Backhand
        Servis
        Vole
        Smach
        Lob
        Drop Shot
  Tenis Sözlüğü
  Tenis Kort Ölçüleri
  Tenis Raketi
  Elbow Hastalığı
  Tenisin 99 Faydası
TENİS TEKNİKLERİ - SERVİS

SERVİS

SERVİS ATMAYA HAZIRLANMA POZİSYONU

Ön ayak, tenis kortunun arka çizgisine 45derece'lik bir açı meydana getiriyor. Arka ayak çizgiye paralel, iki ayak arası mesafe açıklığı, omuz­lann genişliği kadar, vücut ağırlığı iki bacağa eşit dağılmış. Omuzlar ve kalçalar fileye dik, raket tutuşu backhand, raketi tutan kol serbest yani topa vurana kadar el raketi sıkmıyor. Sol elde iki top bulunuyor, birisi avucumun alt içinde, diğeri ise baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak tarafından tutuluyor.

SERVİSTE TOPU HAVAYA ATMA VE RAKETİ GERİYE ALMA ÇALIŞMASI

Serviste topu havaya atmak çok önemli bir olaydır. Doğru yere atılan top oyuncuya iyi bir servis imkanı hazırlar. Bu olay sırasında genellikle yapılan hatalar şunlardır.

a) Topu havaya çok kısa atmak; (mesela 30-40cm kadar) Bunun sonucu olarak oyuncu vuruş rahatlığını kazanmadan çok çabuk hareket etmek zorunluluğunda olup topa çok alçakta vurur ki, bunun sonucunda gerekli kuvveti kazanamaz. Genellikle kol topla kırık bir şekilde buluşur ve topların büyük çoğunluğu fileye takılır.

b) Topu çok geriye atmak; (Başın 30-40cm gerisine) Çoğunlukla raket topla çok geride buluşacağından dolayı, bilek geriye doğru açık kalacağından, topların çoğu servis karesinin uzağına düşecektir. Aynı zamanda vücut ağırlığının arka bacaktan ön bacağa geçişi tamamlanamayacağı için, yalnız kol kuvveti ile yapılan bir vuruş olacaktır.

c) Topu çok öne atmak; (Mesela 100cm kadar topun saha içersine düşmesi gibi) Buna yakın durumlarda oyuncunun vücudu saha içersine doğru sürüklenir, dengesiz vuruş yapılır. Çoğu zamanda ayak hatası meydana gelir. Bütün bu hataları anlattıktan sonra, doğru yapılacak hareketler şunlar olmalıdır.

Fotoğraf 1 : Topu atan kol, dik bir şekle gelirken, topu tutan 3 parmak, yelpaze gibi açılır ve fazla bir sapma yapmadan hafifçe vücudun önüne doğru havalanır. Raket tutan kol ve raket vücudun yan arkasına gelir.

Fotoğraf 2 : Top istediğimiz yere ve yüksekliğe gelmiş durumda, vücut ağırlığı iki bacak üzerine dağılmış, gözler topu takip ediyor. Raket ve raket kolu yandan yukarıya çıkmış duruma geliyor.

Fotoğraf 3 : Kol halen yukarda, gözler topu takip ediyor, sağ omuz aşağıda, sol omuz yukarıda, raketin başı vücudun arkasına düşmüş durumda, vücut ağırlığı raketin arkadan çıkışıyla beraber öne doğru hareket edecektir.

 

Topu havaya atan kol yavaşça aşağıya iniyor. Bir önceki fotoğrafta, (foto:3) görülen omuz pozisyonları yani sol omuz yukarda, sağ omuz aşağıda şekli raketle topa vurmaya giderken, bu sefer sol omuz aşağıda sağ omuz yukarıda olarak, terazilenerek vücut ağırlığının arkadan öne doğru transferini kolaylaştırıyor. Omuz dönüşü ve vücudun üst kısmınında kuvveti ile tam koordinasyonlu olarak topa vuruyor. Fotoğraftada görüldüğü gibi, raket ve raketi tutan kolum, bir yay gibi hızlanarak topla buluşmaya gidiyor ve hala ben gözlerimle topu takip ediyorum. Genelde, bu bölümde yapılan hata, raketle topun buluşma anından önce gözleri toptan ayırıp, kafayı aşağı indirmek, topla raketin buluşmasını görememektir. Bu çalışmada ise dikkat edilecek hususlar.

a) Topu baş hizası ile onun 20-30cm önüne atarak, kuvvetli ve düz bir servis atmak,

b) Vücudun 30-40cm önüne atarak, rahat bir şekilde servis vole yapmak,

c) Vücudun hafif ön yanına atarak kesik servis çalışması yapmak,

d) Başın hafifçe arkasına veya başın üstüne atarak topspin servis çalışması yapmaktır.

Bir daha hatırlatma daha yapalım.. İyi bir servisi ancak, topu istenilen yere atmak ve istenilen servis hareketini tam yapmak suretiyle kazanabilirsiniz. Birisinin eksikliği, en büyük silah olan servisi, aleyhinize işleyen bir vuruş şekline sokar.

Etkili bir servis geliştirmek için, antrenman yaparken dikkat edilecek hususlar

A) Topu doğru kareye düşürmek

B) Topu servis karesindeki çapraz ve paralel bölgelerine atmak

C) Topu servis karesine kısa değil uzun düşürmek

D) Sonradan spin ve kuvveti katmak.

Serviste topun atılma yeri ve yüksekliği:

Normal olarak top hafifçe öne doğru, öndeki omuzun sağ tarafına ve yükseklik olarak da raketle ulaşabileceği en yüksek noktanın biraz yukarısına 10 cm veya daha biraz fazla) atılmalı. (Çünkü topa ölü nokta-durma noktası­ çıkışın bittiği yerde veya hafif düşüşe geçtikten sonra vurulacaktır.) Topu, havaya atan kol yukarıya doğru tamamen uzandığı zaman atılmalıdır. Bu arada raket de arkaya gider ve yukarıyı gösterir. Burada topu atan kolun tam uzanmış şeklinde el bileği, topu atan kol, her iki omuz (Topu atan ön kolun omuzu ve raket tutan kolun omuzu) raket tutan kol ve raket başının tepesi çapraz bir hat meydana getirir. Yapılan hatalar,

a) Topu atan kol tamamen yukarıya doğru uzan­madan top atılırsa, (erken) hareket tam şeklini bulmadan kısa hareketlerle topa vurulur.

b) Top çok yükseğe atılırsa bu sefer de topun düşmesi çok beklenecek, zamanlama tam yapılamazsa çökerek vurma veya kısık kol ile vurma yapılacaktır.

Servis pozisyonunu alarak, baseline çizgisinin 30-35cm içerisine raket kılıfını koyun. Burası topun inmesi gerekli olan yerdir. Servis için başlangıçta topu havaya atan kolun yukarıya uzanarak atış pozisyonuna gelmesi, topu öne doğru ön omuzun (Topu havaya atan kolun bağlı olduğu omuz) sağına atması, raketin geriye gitmesi hareketini çok tekrarlamak gereklidir. Topu döndürerek atmamak lazımdır. Çünkü havada hafif sapmalar yaparak atış hedefinin dışına düşerek randımanı azaltır. Sonra topun yerdeki hedefe düşüşüne bakmalı, olumlu ve devamlı sonuçlar alana kadar buna devam etmelidir. Topun doğru yere atılışı ve doğru vuruşyapılmaya başlandıktan sonra antremanlara devam etmelidir. Serviste bazı bölümleri özellikle ayrı çalıştıktan sonra tekrar bütün hareketleri gene bir bütün haline getirerek servise devam etmelidir.

SERVİS

Servisin en önemli özelliği, tamamen oyuncunun kontrolü altında yapılan bir vuruş olmasıdır ve rakip oyuncu bu vuruşa kesinlikle karışamaz. Vuruştaki önemli noktalar:

a) Rahat bir vuruş hareketi,

b) Topa vuran kolun gevşek olması, (bilhassa dirsekten itibaren)

c) Yukarı ve dışarı hareketinin hissedilmesi,

d) Oyuncu topu raketin ulaşacağı tepe noktasına atmalı. (topa vuran koltam olarak uzamış olduğu zaman).

Bu noktadan sonra oyuncu, vuruş hareketine dönmelidir. Omuzlarını döndürmeli, topa vuracak raket kolu dirsekten tabii bir şekilde kıvırarak raketin arkaya (bele doğru) indirilmesi sağlanır. Raketle yapılan bu loop hareketi, (eğer kesintiye uğramazsa) servis hareketi üzerinde en büyük kuvvet kaynağının temel unsurudur. Topa vuran kolun dirseği, ön kol ve bilek hareketi toplu halde yukarı ve ileri bir hareketle, topla raketin temas bölgesine gider. Topa vuran kolun omuzu, vücut ağırlığının arkadan öne geçmesiyle, topla vücudun önünde buluşarak, arka ayaktan adımla vücut sahaya girer ve hareketi ileriye taşır. (Arka çizgide kalmak düşünüIse bile bu hareket yapılır.) 6 yaşındaki çocuk bile, tabii bir servis hareketiyle, vücudu döndürerek (raket çok ağır değilse) fırlatma hareketini tam yaparak, kuvvetli bir hareket kabiliyeti sağlar.

 

SERVİSİN ANA HATLARI

TUTUŞ:

Eğer oyuncunun iyi bir fırlatma hareketi, kuvvetli bir bilek, kuvvetli bir ön kolu varsa Continental bir tutuş tavsiye ederim. Fakat oyuncuda yukarıda saydığım özelliklerden eksiklikler varsa, o zaman Eastern Forehand tutuşu tavsiye ederim. (Eğer oyuncu bu eksikliklerini giderir ve kuvvetlenirse, tutuşu Continental'e çeviririm.)

HAZIR POZİSYON:

Genellikle, pek çok seviyedeki oyuncuların servis atarken arzulanan hedefleri, rakibin backhand'didir. Oyuncu berabere kortuna atarken ise, merkeze yakın yerini alarak atışını yapar. Avantaj kortuna ise, merkezden iki adım uzaktan atarak rakibin backhand tarafından iyi bir açı alır. Servis hazırlığı yaparken veya servisi atarken çok yumuşak ve rahat olmalı, adaleler ona engel olmamalı. Antrenmana başlarken omuzları döndürerek ve kolları sallayarak bütün adeleIeri yumuşatmalıdır. Oyuncuya vereceğim bir tavsiye ise, servis hareketine başlarken, "nefesini dışarıya ver ve omuzlarını düşür'dür.

RİTİM KULLANMAK:

Servis atarken yumuşaklık çok önemlidir. Topa kuvvetli vurmak için:

a) Yanlış bir pozisyonda topa gitmek,

b) Raketi vücudun arkasında döndürmedeki hata.

c) Adaleyi ağrıtacak derecedeki doğru olmayan çabalar hiçbir şey vermez. Etkili servislerdeki kuvvet, doğru vücut hareketi, omuzlar ve kollardaki rahat ve akıcı hareketler sonucu meydana gelir.

VÜCUDUN DÖNDÜRÜLMESİ VE HAREKETİN DEVAMI: Servis atışı sırasında hareket yavaşça başlar ve gittikçe süratini tereddüt etmeden arttıru. Eğer hareketin bir noktasında, hareket yavaşlar veya durursa, yeniden onu kazanabilmek için ekstra bir kuvvet gerekir ve vücut ritmini ye­niden kazanamaz Eğer oyuncu, vücudu döndürmeden topu eliyle fırlatırsa, yalnız kolunun kuvvetini kullanmış olur. Vücut dönünce aynı şekilde elle fırlatılan top çok daha fazla uzağa gider. Bu uygulamanın aynısının, raketle topa vurulduğu zaman meydana geldiğini görürüz.

SERVİSTE TOPU HAVAYA ATMA

İyi bir top atma stili, omuzları düzgün bir şekilde çalıştırır, güzel bir hareketle kuvvet meydana gelir ve iyi bir ritm"le hareket son bulur. İlerlemiş top atma stilinde, oyuncu raket arkaya giderken ön omuzunu döndürür, topu atacak kol havaya doğru çıkar ve kol kafa hizasına geldiği zaman, bırakma hareketi istenilen mesafeye topu atmayı sağlar. Eğer oyuncu, yumuşak ve kontrollü kol kaldırma ile parmaklarını açarak topu bırakırsa, doğru yolda olacaktır. Kolu kaldırırken yanlız omuzlar dönüyor. Bu esnada kol bu çalışmayı yapıyor. (Bilek veya avuç içi değil) Böylece topu havaya atmada sert bir hareket olmuyor (Yalnız bilekten hafif bir fiske hareketi ile yumuşatılır.). Top parmaklardan ayrıldıktan sonra kol, durmamalı, yukarıya doğru hareketine devam etmelidir. Serviste en önemli bölümlerden biride, topu arzu edilen en iyi yere, devamlı bir şekilde atabilmektir. Oyuncu anlamalıdırki, topu çok iyi havaya atma hareketi, iyi servis hareketine yardımcı olur. Eğer topu aynı yere devamlı atamıyorsa, devamlı değişik servis atar.

Topu havaya atmadaki hedef,

a) Topu havaya atan elin, yukarda ulaştığı seviyeden bir raket boyu yükseklikte.

b) Vücudunun önüne uzak bir şekilde (yalnız servis hareketini bozmayacak şekilde)

olmalıdır. Bazı yeni başlayan veya orta kalite oyuncular, topu tam ortaya ve yukarıya atarlar, buda dirsekten çekmeye veya çok kuvvetli bir bilek hareketi yapmaya veya tabii olmayan bazı hareketlere sebep olurlar. En çok görülen hatalardan biri "topu çok yükseğe atmak ve hareket için zaman kazanmak’tır. Bu çok yanlıştır ve oyuncu topun istediği noktaya düşmesini beklerken, vücut hareketini yavaşlatır, raket arkada poz verir, tekrar hareketi ayarlamaya çalışır ki bütün bu hatalar doğru vücut hareketlerinden doğan kuvvet zincirini bozar. Aynı zamanda, top hızlı bir şekilde düştüğü için, vuruş noktasında daha az bir zamanı kalır. Halbuki oyuncu, topun çıkış noktasının tepesinde topla buluştuğu zaman kuvvet kazanır. (Buda topu atan kolun dik bir şekle geldiği noktanın 60-70cm yukarısıdır).

YUKARI VE DIŞARI (İLERİYE) VURMAK

Bazı oyuncular, kendi boy uzunluğunun iyi bir servis için yeterli olduğunu düşünerek, topu aşağıya doğru vurmayı veya aşağıya doğru çekmeyi isterler ve sonundada iyi sonuçlar alamazlar. Burada verilecek tavsiye "çenen (kafanı) yukarı tut ve topu ileriye vur". Eğer oyuncu, çenesini topla temastan önce düşürürse, mide adeleleride hareketi aşağıya çeker, tabiatiyle bu hareket sonunda raketin başı aşağıya gelir. Deneyler göstermiştir ki, çeneyi yukarda tutmak, topa vurmayı kolaşlaştırır, ayrıca topla temas noktasına gelmeden ön omuzun dönmesini durdurur.

KOLUN SÜRATLENMESİ VE HAREKETİN BİTİRİLMESİ

Vücudun üst kısmı dönerek, topun hareketinin tepe noktasında, kırbaçlamak gibi bir hareketle topa vurur. Burada hareket yavaş bir şekilde başlayıp, hızlanırsa raket en yüksek süratiyle topa yaklaşır. Bunda iki türlü fark görebiliriz.

a) Gerçek sürati yakaladığında, raket topla temas noktasına gelindiğinde hayal meyal görülür.

b) Loop sırasında raket gözle görülüyorsa, oyuncu hareketi çok yavaş yapıyor veya bazı noktalarda tereddüt meydana geliyor demektir.

Topu yukarıya (ileriye) vurmaktaki bir diğer sebepte, dirseğin temasta düzelmesiyle yükseklik kazanılır. Önemli bir düzeltmede şudur, en büyük kuvvet ön kolun dönmesinden meydana gelir, bilek hareketi sonradan çıkar. Eğer oyuncu, yalnız bileğinin hareketini topa vururken süratlendirirse, sadece rake­tin sürati artmış olur ve kuvvet zayıf kalır. Genellikle top ile temas ta ve temastan sonra arka ayakla bir adım içeriye girmeli, bu hareket vücut ağırlığının dönmesine ve vücudun iyi bir dengede kalmasını sağlar. Yalnız burada dikkat edilecek bir hususta şudur, bu ayak topla buluşmadan önce öne doğru gelmez, o takdirde kuvvet azalması olur. Bunu maalesef pek çok oyuncuda görüyorum.

SERVİS ATARKEN DEVAM EDEN HAREKETE MANİ OLAN OLAY

Topu çok yukarıya atmak, topun düşmesini beklerken devam eden hareketin durmasına sebep olur ve ayın zamanda vuruşuda etkiler.

SERVİSTEN SONRA ATAĞA GEÇMEK

Bence, oyuncu iyi bir servis ve iyi bir vole geliştirdikten sonra, servis vole oyunu için onu cesaretlendirmek gereklidir. Bunu yapmak içinde arka ayağı ile baseline (arka çizgiyi) geçip ileri doğru 3 adım atmalı, sonra kontrol adımı ile pozisyonu kurmalı (2 ayak yanyana), rakipten gelen topun yönünü ve açısını görmeli ve ona göre pozisyon almalıdır. Bu durum, top rakibin raketinden ayrılmadan önce ayarlanmış olmalıdır. Aksi taktirde koşu halinde yaka­lanılacağı için paralelden veya çaprazdan geçen topa müdahaleler çok zor olur. Kontrol adımı pozisyonunda çok kısa bir süre kalınılır. (o arada rakipten gelen topun yönü ve şekli her şeyiyle anlaşılır). Sonraki hareket çabuk bir şekilde vole için ileriye (topa) doğru hücumdur.

İKİNCİ SERVİS

Birinci ve ikinci servis arasında hareket olarak ayrılık yoktur. Aynı vuruş örneği olarak kuvvetli fakat kontrollü olmalıdırlar. Tek ayrılık ise, ara­larında topun dönmesinin değişmesidir. Bunun içinde topspin servis geçerlidir. Kuvvetli atılan ve hata olan servisten sonra kullanılır. Eğer birinci servis uzun giderse, ikinci serviste hareket kuvvetli fakat aşağıdan yukarıya doğru olan hareketinde, raket yüzü daha dik bir şekilde gider ve spini arttırır. Bu da topa fazla kavis verir ve topu aşağıya çabuk getirir.

SERVİS HAKKINDA DİGER TAVSİYELER

Oyuncu yalnız tek top üzerine plan kurmalı, ikinciyi düşünmemeli, her ser­vis üzerine konsantre olmalı ve zamanını tam olarak ayarlamalıdır. Servisi uzun atmaya çalışmalı (fileye takmayı önlemeli), uzun servisler gelecek vuruş için zaman kazandırır ve rakibin fileye atak yapmasını önler.

SERVİS ANTREMANI

Servis tenisteki en önemli silahtır ve çok antrenman ister.

a) Çok top olmalı, çok tekrar yapmalı,

b) Karşı sahaya hedefler koyarak çalışmayı daha zevkli hale getirmeli,

c) Servisleri, servis karesine uzun düşürmeye çalışmalı (kaç servisi fileye taktığına bakmalı),

d) Eğer toplar servis karesinin çok uzağına düşüyorsa (normal ön kol ve bilek kullanmasına rağmen) o zaman topu, vuran kolun omuzunun biraz daha dışına ve öne doğru atarak topu daha fazla fırçalamalıdır.

e) Eğer top kısa düşer veya fileye takılırsa, yapılan hatalar şunlardır; topa vuruş hareketini aşağıya çekerek yapmak, çenesini (kafasını) düşürmek (vuruş esnasında) veya topa vuran kolun omuzunun çok uzak önüne atmaktır (veya hepsinden birer küçük parça hata yapıp bir bütün meydana getirmektir),

f) Eğer toplar serviste sol taraftaki tellere doğru gidiyorsa, omuzları ve vücudu daha fazla döndürmek lazımdır.

SERVİSİ KARŞILAMAK

Servis karşılanması, teniste servis atmaktan sonra gelen önemli vuruşlardan biridir. Yavaş gelen servislerde, zaman daha bololduğu için raketin arkaya daha uzun almmasıyla yapılır. Bu da normal forehand ve backhand vuruşu gibidir. Önemli bir vuruştur diyorum, çünkü rakip oyuncu en kuvvetli servisini atıyor ve siz bunu rahatça çeviriyorsunuz, sonunda rakibin servisini kırıyorsunuz, bu o oyuncunun psikolojikman moralini bozar.

VURUŞ:

Hızlı kortta ise, hızlı servisle karşılandığında daha kısa hareketle servise cevap verilir. Forehand tarafında yapılan en büyük hata, oyuncunun raketi istenilenden fazla geriye almasıyla, top geldiğinde geç kalınmasıdır. Bunu önlemekte, topu bloklama hareketidir. Bundada raket sabit, bilek sağlam, ve raketin yüzü gelen topla aynı çizgide olmalıdır. Vücudun önünde topla buluşulursa, topun süratinden faydalanılarak yapılan ileri hareketlede gerekli kuvvet sağlanmış olur. Servis topunun geliş yönünde omuzlar döndürülür, raketi tutan kolun dirseği kaldırılır (bileği arkaya yatırma hareketi çok yanlıştır) ve topa, raket yüzü yere dik bir şekilde vurulur, raketin hareketi yukarda biter. (hiç bir zaman aşağıda değil). Buda topun fileyi geçip, arka çizgiye yakın bir alana düşmesini sağlar.

Backhand'le yapılan servis karşılamada ise,

a) Hızlı reaksi yon,

b) Hızlı ayak çalışması,

c) İyi bir bloklama ile birlikte,

d) Topa temas vücudun önünde olmalıdır.

Ayrıca raketin arkaya kısa alınması bileğin geriye yatırılmasını önler. Topa vurmayan elle raketin boğazından tutarak kontrol sağlanır. lleri, topa doğru gidildiğinde, raket yüzü hafifçe açılarak yukarıdan aşağıya doğru bir hareketle vuruşa geçilir. Vuruşu n bitimine doğru yukarı hedefe doğru bir bi­tirme olur. Bazı oyuncular bunu aşağıya doğru kesmek hareketi ile yaparlar. Bu hareket topun süratini keser ve fazladan kesme hareketi meydana getirir. Fakat bu yukarda başlayıp aşağıda bitirmek hareketi, büyük bir bilek, kol, raket kontrol sistemine bağlıdır ve iyi bir kabiliyet ister. Gene hızlı fotoğraflarda görülmüştürki, hareket yukarda başlar, keskince aşağıya iner, vuruş alanında düz ve bitirişe geçerken yukarıya kalkar. Servis karşılamakta ki tavsiyelerimiz, >

a) Raketi iki vuruştada (forehand ve backhand) geriye yatırmayın,

b) Raketin başını bilekten aşağıya düşürmeyin,

 c) Gözlerinizi mümkün olduğu kadar toptan ayırmaym,

d) Başı hafifçe aşağıda tutmak vücut kontrolünüzü arttıracaktır.

TAKTİK VE TOPU UYGUN YERE OYNAMAK

a) Eğer oyuncu servisten sonra arka çizgide bekliyorsa, servisi uzun bir şekilde geri çevirip onun fileye gelmesini önlemek  lazımdır. Ondan sonraki iş, iki oyuncu arasındaki topun gidiş gelişine kalır.

b) Eğer oyuncu servisten sonra voleye geliyorsa, servisi alçak bir topla rakibin ayaklarına doğru indirmek lazımdır.

c) Eğer rakip oyuncunun ikinci servisi zayıf ise, bu servisi çevirip karşı atakla fileye gitmek, servis atan oyuncuyu zor durumlara sokabilir

SERVİS ÇEVİRME ANTRENMANI

1) Yorulana kadar karşıdan gelen servisleri çevirmeye çalışmak,

2) Servis çevirme yerlerine hedefler koymak;

a) Servisten sonra fileye gelen veya gelmeyenler için uzun ve paralel çalışmak,

b) Çapraz korta servis çevirmeyi yapmak,

c) Kısa kesik vuruş yapmak, fileye gelen oyuneuyu yarım vole vurmaya zorlar.

3) Yüksek sıçrayan ikinci servislere hüeum etme antremanı,

4) Servis ne kadar hızlı gelirse gelsin topa doğru atak yapma antremanı, oyuncuya çok çabukluk kazandırır (Geri adım atarak topa vurmak ve topu beklemek yerine topa atak yapmak)

 

Şekilde görülen çalışma, servis vuruşu geliştirmek ve servisteki ilerlemeyi ölçmek için yapılan en güzel çalışmadır. Hedefleri vurmak veya çok yaklaşmak servisin düzeldiğini gösterir. Bir deftere, vurulan hedeflerin adedi yazılır ve sonunda fazla hata yapılan (vurulmayan) hedefler üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılır. Maç içinde tutma yüzdesi fazla olan birinci servis, (Normal sürat ve derinliği olan) oyuncuya büyük avantaj sağlar. Birinci servis için bir çok klasman oyuncuları da 4'te 3'lük bir kuvvet harcıyarak sürat ve derinliği kazanmışlardır. Böyle bir servis, her zaman için bütün kuvvetini harcayıp 5 ila 6 servis te 1 tane doğru servis atabilen bütün fiziksel ve moral ile ilgili enerjisini boşuna harcayan servisten daha iyidir. Birinci servisin sürati çok önemlidir. Çünkü hızlı gitmiyorsa, top havada iken rakip tarafından nasıl bir servis olduğu (düz, kesik, spin) anlaşılır. Oyuncu servisi rakibin forehand köşesine backhand köşesine veya üzerine doğru atabilmelidir. Atılacak birinci servisin yönünü ve uzunluğunu bir güven duyarak seçmek gerekir.

SERVİSİN ESASLARI

1- Doğru griple tut,

  a) Yeni başlayanlar için, forehand tutuşu,

  b) Orta derece bilenler için, continental tutuşu,

  c) İleri derecedeki oyuncular için backhand tutuşu,

2- Hazır pozisyonda ve rahat ol,

3- Ayak pozisyonunu doğru yap,

4- Raketi arkaya almayı omuzları döndürerek yap,

5- Raket tutan kolun hareketini yavaş başlat,

6- Arkadaki loop hareketinde dirseği kır,

7- Loop hareketinde, raketi arkaya rahat bir şekilde bırak,

8- Topu havaya atan kolun hareketi ile topa raket ile vuracak kolun hareket leri birbiri ile uyumlu olacak,

9- Topu uygun yüksekliğe at,

10- Bütün hareketleri bir düzen içersinde yap,

11- Vücut hareketlerini doğru kullanarak, kuvvet zincirini tamamla,

12- Bilek ve önkolu serbest tut,

13- Yukarı ve dışa doğru vur,

14- Ön kolu hızlı bir şekilde kullan,

15- Topu takip ederken, arka ayağı öne getir ve hareketi bitir

SERVİS ATARKEN MEYDANA GELEN HATALAR

1.foto Yukarıdaki hata ise, oyuncu hiç yan dönmeden düz durarak servisi atıyor. Fakat hiç bir zaman vücut kuvvetini servise katamaz, yalnız kol kuvvetinden faydalanır. ServisVole yapamaz, rakipten gelecek kısa servis çevirme topuna karşı hemen atağa geçemez. Düz, kesik, ve spin (burgulu döndürmeli) servis gibi çeşitleri kolaylıkla uygulayamaz.

2.foto Burada ise, oyuncu topa sağ kolunu aşağıya düşürerek vuruyor ve yükseklik avantajını kullanmıyor. Vuruş sırasında vücut ağırlığını arka bacaktan ön bacağa taşıyarak, bunu vuruşa katıp kuvvet kazanmıyor. Bu tip oyuncular, genellikle bu servislerini yavaş ve plase olarak kullanıp, servis ve vole yap­mayan oyunculardır

1.foto Yukarıdaki fotoğrafta görülen hata, oyuncu topla vücudunun sağ tarafında ve çok uzağında buluşuyor. Hiç bir zaman istenilen yüksekliği kazanamaz ve kuvvetli bir şekilde topa vuramaz. Topa doğru aşırı uzamadan dolayı, vücududa gerilime uğrayıp, hiç bir zaman topa rahat bir şekilde vuramayacaktır.

2.foto Burada ise, oyuncu topa çok alçakta vurduğu için, raketin başını düşürüyor, dizlerini büküyor ve belini kırıyor. Yükseklik kazan­mak için, bütün vücudu ile yukarı fırlaması gerekirken, burada tam tersini yapıyor ve hiç bir şekilde kuvvet kazanamıyor. Genel­likle bu tip servis atan oyuncular, toplarını fileye takarlar ve çok yavaş ikinci servis atarlar. Böyle servis atmanın bir sebebide, topu çok alçağa atmaktır.

Servis atışı sırasında raketin topla buluşacağı yüksekliğin tayini: Senelerden beri gördüğüm, her seviye oyuncularda en büyük problemlerden biri serviste topla raketin buluşma yeridir. Servis atışı sırasında meydana gelen hata­lar bölümündede açıkladığım gibi, ilk hatalar topun yanlış yerlere atılmasından meydana gelen hatalardır. Bunlar,

a) Topu çok yana atmak (sağ tarafa),

b) Topu çok kısa başın üzerine atmak,

c) Topu çok yana atmak (sol tarafa),

d) Topu arkaya atmak,

e) Topu öne doğru çok kısa atmak gibi.

Bütün bu hatalardan sonra güzel, kuvvetli ve hatasız servis atmak için yukarıdaki fotoğraftada görüldüğü gibi topu, hafifçe vücudun önüne, kafanın üzerinde, yukarıya doğru uzanmış bir kol ve devamında dik bir şekil almış raketle buluşacak şekilde, sanki vüçutta yukarıya doğru tırmanışa geçecek gibi yaklaşık 1/5 metre yüksekliğe at­malıdır. Topun ölü noktasında yani yükselişinin durduğu yerde topa vurmalıdır. (iyi profesyonel oyuncular ayrıca boy ve yükseklik avantajı kazanmak için sıçrayarak topa havadada vururlar.)

SERVİS ATIŞI ESNASINDA AYAK HATASI YAPMAK VE BUNU ÖNLEMEK

AYAK HATASI:

Yukarıdaki 1.fotoğrafta, oyuncu servis hareketinde topa vuruş esnasında, çizgiye yakın olan sol ayağını sürükleyerek çizgiye basar ve hatayı yapar.

AYAK HATASI DEGİL:

2.foto Burada ise oyuncu, sol ayağı ile yerden kuvvet alarak hiç bir şekilde ileriye doğru bir sürüklerne yapmadan, topa vuruşla birlikte sağ adımını, ve bütün vücudunu kullanarak ileriye hamlesini yapıyor. Sol ayağı ile çizgiye basmadan, hareketini bitiriyor. Vücudu gayet rahat ve topunu seyrediyor.

 

DÜZ SERVİS (FLAT) VURUŞU

1-Düz servis atmak için hazırlık pozisyonunda bulunmaktayız. Ön ayak çizgiye 45derece, arka ayak çizgiye paralel, vücut ağırlığı önce iki bacak üzerine dağılmış durumda, vücud çok rahat, bütün adaleler yumuşak. Omuzlar ve kalçalar fileye dik, avucumda iki top tutuyorum. Toplar ve raket vücudun önünde bulunuyor. Raketle topa vurana kadar raketi hiç bir şekilde sıkmıyoruz ve raket tutuşu ise backhand tutuşudur.

2-Yavaşça harekete başlıyoruz. Topu tutan kol yukarıya doğru çıkarken, rakette kolla birlikte arkaya gidiyor. Bu arada sol omuzu biraz daha döndürüyoruz ve bu şekilde raket arkaya daha rahat bir şekilde gidiyor. Dizler hafifçe bükülüyor ve vücut ağırlığı arka bacak üzerine toplanıyor. Topu atan kol dik bir şekle gelirken, üç parmağı yelpaze şeklinde açarak top yukarıya, sağ omuz aşağıya iniyor. Gözlerle topu takip ediyoruz. Vücut ağırlığı ön bacak üzerine toplanmış durumda ve bu esnada raketi iyice sıkıyoruz, vücut kuvvetinide toplayarak patlayan bir kuvvete dönüştürüyoruz.

3-Topu attığımız yer, kolun ve raketin en kuvvetli olduğu tepe noktasıdır. Raket bel hizasından topa doğru yukarıya çıkarken, vücut ağırlığı yavaş yavaş ön bacağa doğru geçmeye başlıyor. Sol omuz topu havaya attıktan sonra yavaş yavaş aşağıya doğru inerken, sağ omuz ise topa vurmak için yukarıya doğru çıkmaya başlıyor ve bir noktada iki omuzda aynı seviyeye geliyor. Bu esnada dizleri ve beli biraz daha fazla bükerek yaylanmayı arttırıyoruz. Gözlerle topu takip etmeye devam ediyoruz.

 

1-Hareket topa doğru devam ederken, bu seferde sağ omuz yukarıya doğru çıkarak vücudun topa doğru yükselmesini ve vücut ağırlığınında kolla beraber daha kuvvetlice topa vurmasını sağlayacaktır. Fotoğrafta görüldüğü gibi, kolum hemen hemen düz bir şekle gelirken, arkadan daha hızlı olarak bir bilek hareketi topa doğru hızla gelmektedir. Gözlerle hala topu takip etmekteyiz. Burada yapacağımız küçük bir bilek hareketiyle, raket başının hızını arttırıp, vuruş anında fazladan bir kuvvet kazanarak, servisi daha güçlü bir hale getireceğiz.

 

2-Topla raketin buluştuğu noktaya geliyorum. Kolum yukarıya çıkabileceği kadar çıkmış, rakette onunla beraber bir uzantının devamını meydana getiriyor. Vücut ağırlığı ön bacak üzerine toplanmış durumda ve bu esnada raketi iyice sıkıyoruz. Burada raket yüzü düz bir şekilde topun arkasıyla temas etmekte ve büyük bir hızla topa vurmaktadır. Aynı anda ise bilek hareketide hızını devam ettirerek, topu atacağımız hedefe doğru yönlendirmektedir. Bu arada ise bileği hafif dışa döndürerek topun doğru gitmesi sağlanıyor. Hiç bir zaman kafayı aşağıya doğru düşürmüyorsunuz..

 

3-Son bir hatırlatmayıda şöyle yapabiliriz. Servis atarken "Atma Hareketi" çok rahat hareketlerle birbirleriyle tam bir uyum içersinde olmalıdır. Çok yavaş ve sakin olarak harekete başlamalı. Vuruştan 30cm önce ve vuruştan 30cm sonra yani 60cm'lik bir alan içersinde en süratli bir hıza ulaşmalı ve sonrada başladığı gibi yavaşlıyarak sakin ve rahat bir şekilde bitirilmelidir. Vücud iyice sahanın içersine sağ bacağın üzerinde giriyor. Vücut ağırlığı tamamen ön bacak üzerine geçmiş bir durumda, sağ omuz önde, sol omuz arkada kalıyor. Bu da serviste vücudumun ne kadar iş yaptığının göstergesidir. Sağ kol ve raket, vücudun yanına geliyor ve orada hareketi bitiriyor. Gözlerle topumun gidişini ve rakibin hareketlerini takip ediyor.

 

Raketin topa karşı olan temas noktası, topun tam ortası ve arkasıdır. Hareket ileriye devam ederek hedef noktasına doğru gider. Eastern forehand tutuşuyla daha fazla kuvvet kazanılır. Top düz ve en hızlı şekliyle gider.

 

SERVİS

Eğer her servis atışta topu değişik yerlere atıyorsan, buna bağlı olarak her servistede değişik hareketler yapmak zorunda kalacağından, servis problemleri doğacaktır. Topu yukarıya doğru itmeli, bu suretle daha kontrollü bir atma şekli kazanılır. Top devamlı aynı yere atılırsa, ancak o zaman servis geliştirilebilir. Servis atarken topu atan ele bakmalı, elin aşağı inişini ve çıkışını gözlerle takip etmelidir (top elden çıkıncaya kadar). Vücut ağırlığının değişmesi servisteki kuvvet kaynaklarından biridir. İyi oyuncuların bazıları vücut ağırlığının değişmesini ve topun havaya atılmasını aynı zamanda ya­parlar veya topu havaya atıp sonra ağırlığını öne verirler. Bazı oyuncular ise önce ağırlığı öne verip sonra topu havaya atarlarki bu büyük bir hatadır.Titrek, biçimsiz ve tehlikeli bir pozisyondan dolayı, servis için gerekli olan kuvveti hiç bir zaman kazanamazlar. Serviste raketin sapını dipten tutarak daha fazla kuvvet kazanılır. Raketin hızı kısa sap veya normal sap tutuşa göre fazla olacağından dolayı, topa vuruş anında daha fazla kuvvet kazanılır ve atılan serviste hızlı olacaktır. Bu arada uzun tutuş daha fazla bilek hakimiyeti ve sürati sağlıyacağından servise fazladan bir kuvvet daha katacaktır. Ayrıca vururken sıçramak servisi güçlendirir. Sıçrama iki türlü yapılmaktadır:

a) Sıçramak ve sahaya arka ayak öne gelerek girmek, çok kullanışlıdır. Ekstra kuvveti hemen sağlar, fileye atak yapmak için erken depar imkanı verir.

b) Sıçramak, topa vurmak ve gene ön ayak üzerinde sahaya girmek, kuvveti sağlar fakat fileye gitmek için geçerli değildir. Çünkü ilk adımda saha içinde hızı keser. Yani erken depar yapmanızı önler. Genellikle düz servis çok süratli olduğu için, birinci servis olarak atılır. Saha zeminin çeşidine göre, kesik serviste birinci servis tercihi olabilir. (Hızlı sahalar, çim, beton gibi) .Spin servis ise çok kontrollü ve hata nisbeti az olduğundan ikinci servis için kullanılır. Raket başı topa vuruş anında süratini arttıracağına azaltıyorsa, normal olarak servis hızıda kaybolacağından servis yavaş olur.

Serviste top devamlı uzun düşüyorsa;

a) Top yeteri kadar öne atılmıyordur.

b) Bilekten kapama hareketi yeteri kadar yapılmıyordur.

İki durumda da raket topun alt yarısı ile temas ediyor demektir. Topu daha öne atarak raketle daha yukarıya çıkarak topun üst kısmına (üst yarısına) vurrnak ve bilek hareketiyle olayı yönlendirmektir. Eğer servis devamlı nete takılıyorsa, topun nerede ise tepe noktasına vuruluyor demektir. Sonuçta demekki top çok öne atılıyor ve hareket çok öne doğru yapılarak topu aşağıya doğru çekiyor. Top atılan noktanın biraz gerisine atılırsa, yapılan yukarıya ve ileriye vurma hareketi ilede bu servis hatası düzeltilmiş olur. Topspin serviste raket başının hareketi saat 7'den 2'ye doğru olur. Eğer ikinci servis tehlikeli ve devamlı çift hata yapılıyorsa, antremanlarda ilk servisin hata olduğunu düşünüp tek servis atmalı ve buda ikinci servis olmalıdır. Genellikle ikinci servis, spin servis olur. Bunun devamlı tek servis atışıyla konsantrasyonlu çalışması yapılırsa, kısa sürede garantili bir ikinci servise kavuşup ve çift hata derdinden kurtulmuş olursunuz.

SERVİS BEKLEME TUTUŞU:

Genellikle pek çok oyuncu hızlı servisi karşılamada bir takım  zorluklarla karşılaşırlar. Bunlardan en önemlilerinden biriside, servis bekleme tutuşudur. Çünkü hızlı gelen topa karşı raketi forehand'den backhand'e veya back­hand'den forehand'e çevirmede süratli olamazlar ve hata yaparlar. Halbuki en iyi bekleme tutuşu, backhand ve forehand tutuşlarının ortasındaki yarım tutuşudur. Bu tutuş şekliyle karşıdan gelen topa çok daha iyi cevap verme olasılığı meydana gelir.

SERVİS BEKLEME YERİ:

Hızlı gelen servise karşı, arka çizginin bir adım gerisinde beklemeli. Yavaş gelen servise karşı ise, arka çizgiye yaklaşmalı, birazda çizgi içine girmelidir. Servis çizgisinin arkasında beklemek, topa müdahale için daha fazla zaman sağlar, ama daha fazla açıyı kapatma zorunluluğu meydana getirir. Servis çizgisinin içinde, gelen servisi beklemek ise topa müdahale için daha az zaman sağlar, fakat gelen topun açısını daraltır.

 

TOPSPİN SERVİS (BURGULU-DÖNDÜRMELİ) VURUŞ

Yukanda görülen 1,2,3 numaralı fotoğraflarda, topspin (burgulu,döndürmeli) servise hazırlanıyoruz. Başta vücut gayet rahat, vücut ağırlığı iki bacak üzerine dağılmış durumda, raketimi hiç sıkmıyoruz, raket tutuşumuz gene backhand tutuşu, rakibimizin sahadaki durumunu kontrol edip, atacağımız yerin planını yapıyoruz. Bu arada elimizdeki toplardan birini yere vurdurarak, konsantrasyonumu topluyoruz ve vücudu servis için hazır duruma getirirken, bu esnada nefes durumumuzuda kontrol ediyoruz. Sol ayağımız çizgiye 45derce ’lik bir açı yapıyor, arka ayağımız ise çizgiye paralel iki ayak arası mesafe ise omuz genişliği kadar. Vücudumuz fileye dik olarak pozisyon almış bulunuyor.

1-Sol kol havaya çıkarken, sağ kol raketi arkaya doğru alıyor. Kol tam yukarıda dik duruma gelirken top sol elimizden yukarıya doğru çıkıyor. Gözlerimizle hemen topu takip ediyoruz. Dizlerimiz hafifçe bükük ve ağırlık arka bacak üzerinde bulunuyor.

2-Sol kol, iyice havaya doğru uzanmış vaziyette ve top istediğimiz hedefe doğru çıkıyor. Raket bu arada iyice arkaya gidip, oradan omuz hizasına yükseliyor. Bu arada sol omuz yukarıya çıkarken sağ omuz hafifçe aşağıda kalıyor. Gene dizler, hafifçe bükük durumda bulunuyor. Gözlerle topu takip ediyoruz.

3-Yukarıda görülen fotoğrafta ise, top istediğimiz hedefte duruyor. Raket omuz hizasından geçerek, arkada bel hizasına düşüyor. Bu arada dizler ve bel daha fazla geriye doğru bükülüyor. Yani vücudun yaylanmasını dahada fazlalaştırıyoruz. Gözlerle, topu devamlı takip etmekteyiz.

 

1-Vücut, yaylanmanın sonunda topla buluştuğu anda, topun iyice altına girmiş olmalıdır. Yuvarlak bir duvar saatini düşünün, burada topla temasım saat 7'den 2'ye doğru gidiyor. Top rakip sahaya düştüğünde havada aldığı yön gibi, soldan sağa doğru bir yüksek sıçrama yapacaktır. Bu vuruş anında, aşırı miktarda bilek ve ön kol hareketide uygulanarak topa daha fazla sürtme (fırçalama) ile vuruluyor. Bel daha fazla geriye alınır ve vuruş anında çok süratlenerek topun falsosunu arttırır. Gözlerimizle, topu çok iyi bir şekilde takip ediyoruz.

2-Yaylanmanın sonucunda, birazda yükselerek tepe noktasında topla buluşup, vuruşumuzu yapıyoruz. Taşıma sonunda, bilek şeklimizden ne kadar bileğimizi kullandığımız anlaşılıyor. Gözlerimizle, topun rakip servis sahasına gidişini, başımzı fazla eğmeden takip ediyoruz. Top fileyi geçer geçmez keskin bir falso ile servis kortuna düşerek, rakibin soluna doğru fırlayacaktır. Gayet emin bir servis olduğu için, ikinci servis olarak iyi bir silahtır. Servis ve vole oyunu içinde geçerlidir. Bachand'i zayıf ve yüksek sıçrayan falsolu topları sevmeyenlere karşıda çok etkilidir.

3-Servisin bitiş hareketi, vücudumun solunda yavaşlıyarak sona eriyor. Vücut ağırlığım tamamen ön bacak üzerine geçmiş bulunuyor. Halen giden topumu seyrederken, bu seferde rakip oyuncunun hareketlerini takip ediyorum. Onun çevireceği topa göre oyunumu kuracağım.

TOPSPİN

Topspin servis te fiziki sebepler aynen forehand ve backhand vuruşlardaki gibidir (raketin yüzü aşağıdan yukarıya hareket etmeli ve topun arka yüzünü fırçalamalıdır). Raket başı içerden dışarıya yükselerek hareket etmeli, 45derece 'lik açı ile sağ üst tarafa fırçalamalıdır. Saat sistemine göre ise bu fırçalama işi, saat 7 veya 8'den 1,30 veya 2'ye doğru olur. Eastern Backhand tutuş, topspin servis için çok önemlidir. Çünkü Eastern Forehand'den daha fazla ön kol hareketi sağlar, bu da topun dönmesini dahada fazlalaştırır.

1-Hareket topun sol alt köşesinden, sağ üst köşeye doğrudur. Bu durum saat sistemiyle şöyle açıklanır. Hareket saat 7den, saat 1,30 ile 2'ye doğrudur.

2-Yanspini attırmak : (Sidespin) Topspin servisteki hareketleri aynen uygulamalıyız; yalnız bir fark vardır. Topa vuruş yeri, gene duvar saati sistemi ile saat 8'den 2'ye doğrudur. Bu hareket topun yere değdikten sonra yanlara doğru kaçmasına sebep olacaktır.

3-Normal Spin : Yuvarlak bir duvar saatini düşün ve saat 7den 1.30'a doğru yukarıya doğru vur ve sonra çapraz geç, bu hareket sonrasında kuvvetli bir topspin ve çok az bir şekilde de yanspin meydana gelecektir.

 

Topspin serviste topu atma yeri:

Top düz ve kesik servislerden daha yükseğe doğru atılır. Çünkü vücudun tama­mıyla topun altına girmesi dizlerden, belden ve omuzlardan kıvrılması lazımdır. Top direkt olarak, topu atan kolun bulunduğu omuzun üzerine olmalıdır.

Topspin servisi ilerletme çalışması:

Vücut yan dönmüş vaziyette, (Arka çizgiye ve fileye doğru) topu havaya attığınız anda, omuz havaya kalktığı zaman, topa doğru vuruş hamlesini yapın. Raket başı topa doğru yaklaşırken, yüksek derecede spini arttırmak için, bilekle yapılan harekete kafi derecede kuvvet katılarak ve topa vuralacak omuz önce geriye gider, atak anında ileriye doğru döndürülerek verilen kuvvet ve spin arttırılmış olur. Burada genellikle yapılan hata, topu havaya atan kolun omuzu erken aşağıya indirilirse, topa vuracak kolun omuzu çok arkalara dönecek ve raketin yüzünü ilk olarak topun tepesiyle temasa getirecek ve genellikle zayıf bir servis olacaktır.

(Çünkü hiçbir şekilde vücut faktörleri topa etki yapmayacak, bilekle topa yapılan hareket aşağıdan yukarıya olmayacak) Bu durumda top genellikle aşağı doğru çekilecek, fileye takılacaktır.

YERE DEĞDİKTEN SONRA ÇOK SIÇRAYAN SERVİSİN ÇEVRİLMESİ

(SPİN SERVİS)

Eğer, rakip devamlı spin servis atıp fileye geliyorsa, bu toplara hemen yere değip sıçramaya başlarken yaklaşmalı ve fazla yükselmesine meydan vermeden vuruşu yapmalı. Çünkü topa erken vurulduğu zaman, top rakip oyuncuya daha erken gidecektir ve onun iyi vole pozisyonu almasını engelleyecektir. Rakip oyuncu orta sahada yakalanacağı için, ona alçak top vererek, zorlayıp hata yapmasını kolaylaştırmalı. Fileye çok yaklaşmasına engel olmalıdır. Bütün bunların sonunda da, bir sonraki vuruş için kolay bir top elde edip, onu filede geçme şansına sahip olmalıdır. Yalnız çok iyi zamanlamaya, çok iyi reflekse sahip olmak ve bu vuruşun antremanını çok yapmak gereklidir.

 

KESİK SERVİS (SLİCE) VURUŞU

1-Servis hareketine başladığımız anda, topu tutan sol kol havaya doğru çıkarken, raket tutan sağ kolda kendini hiç sıkmadan rahat bir şekilde raketi arkaya doğru taşıyor. Vücud gayet rahat, hareketle birlikte vücut ağırlığını önce arka bacağa doğru yüklüyoruz. Dikkat edileceği gibi sol el bel hizasına geldiği halde, halen topu havaya atmıyoruz, kolu tam dik şekle gelmesine kadar hareketimize yukarıya doğru devam edeceğiz. Özellikle pek çok oyuncunun burada yaptığı hata, topu elden erken bırakmakla hedefi bulamamak ve daha raket tam arkaya gidemediği için gerekli kuvvet ve hız kazanılmadan topa vuruşa geçilmesidir. Tutuşumuz gene backhand tutuşudur.

2-Yukarıdaki fotoğrafta ise, kol tamamen yukarıya çıkıyor ve kontrollü bir şekilde topu istediğimiz hedefe atıyoruz. Aynı esnada da raket tamamen arkaya gitmiş, iki kol birlikte havada çok güzel bir yay şekli meydana getiriyorlar. Bu esnada sol omuz yukarıda, sağ omuz ise aşağıda bulunuyor. Dizleri ve beli daha fazla bükerek, topa tam vücut olarak vurmaya hazırlanıyoruz. Gözlerle topu çok güzel bir şekilde takip ediyoruz.

3-Topa doğru olan hareketimizi, dizlerden ve belimizden aldığımız kuvvetle seri bir şekilde yapıyoruz. Bu servis şeklinde raket biraz daha topun sağındadır, topun çevresinde biraz döner ve topun kendi ekseni etrafında dönmesine sebep olur. Bundan dolayıda tam olarak topa sağa doğru ve orta noktasının altına gelecek şekilde vurmak gerekir. Bu suretle topun rakip sahaya gidişinde, yere doğru hafif bir eğim verir ve topuda rakip oyuncunun sağına doğru kaydırarak onu zor durumda bırakır. Gözlerle topu takip ediyoruz. Bu sefer sağ omuz yukarıda, sol omuz ise aşağıda kalıyor. Vücut ağırlığımız ön bacak üzerine geçiyor.

 

 

1-Topu taşımaya devam ediyoruz. Fotoğraftada görüldüğü gibi, raket top ile temasımızı topun sağ tarafından devam ettirdiği için, raketin başı yere dik bir şekilde geliyor. Bu esnada yapmış olduğumuz bilek hareketide, yukarıda görüldüğü gibi raketin başının süratini arttırıyor. Vücut ağırlığı, tamamen ön bacağa aktarılmış oluyor. Gözlerle topumun gidişini seyrediyoruz. Sağ bacağımızda vücudun dönüşünü takip ederek, ileriye doğru hareket ediyor.

2-Raketimiz,, hareketini vücudun sol yanına gelerek tamamlıyor ve bu esnada vücud başlangıçtaki rahatlığına kavuşarak, hareket yavaşlıyor. (Servise başlarken almış olduğu sürate düşüyor.) Sağ bacak tamamen sahanın içine giriyor ve sol bacak dışa dönerek vücut ağırlığının tamamen öne geçmesini sağlıyor. Servis hareketine başlarken sol omuz önde, sağ omuz arkada iken, şimdi sağ omuz önde, sol omuz arkada kaldı. Demekki servis sırasında vücut tam bir dönüş yaparak, kuvvetini kolla beraber topa verdi. Kafamızla giden topumuzu ve hemen rakibimizin servisimizi çevirmek için yapacağı hareketleri seyrediyorum. Aynı zamanda sol ayağımız çizgi yanında sürüklemediğimiz için ayak hatası yapmıyoruz.

 

Raket topun sağ orta yanına temas eder.(saat 3'e doğrudur) Hareket yana doğru olduğu için top yere vurduktan sonra kayar.

 

Bu servis çeşidinde, oyuncu raketinin yüzünü, topun dış kısmının etrafında gezdirerek kesik servisi meydana getirir.Raket yüzü içeriden dışarıya doğru, paralel bir şekilde hareket eder. Top yere düştüğü zaman sola sıçrar ve top topspin servisteki sıçramadan daha alçakta sıçrar. Kesik serviste, top oyuncuyu saha dışına çıkarttığı için, etkili bir vuruştur. Sol elle oynayan oyuncularda ise, tabii olarak sağ elle oynayanların backhand'ine giden bir vuruş olduğu için, çok etkili bir silahtır.

 
Powered by
Ekip Bilişim