Ana Sayfa Profil Haberler Turnuvalar Videolar Foto Galeri Linkler Tenis Antalya İletişim Site Haritası
Site in English Language Site in Turkish Language
  Tenisin Tarihçesi
  Tenis Kuralları
  Tenis Teknikleri
        Forehand
        Backhand
        Servis
        Vole
        Smach
        Lob
        Drop Shot
  Tenis Sözlüğü
  Tenis Kort Ölçüleri
  Tenis Raketi
  Elbow Hastalığı
  Tenisin 99 Faydası
TENİS KURALLARI

1- YARIŞMA SAHASI

Saha, 23.77 m. (78 feet) uzunluğunda ve 8.23 m. (27 feet) genişliğinde bir dikdörtgen şeklindedir.
Saha, ortasından boydan boya bir ağ (net) ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 0.8 cm. (1/3 inch) olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15 cm. (6 inch) den fazla olmayan kare şeklinde veya 15 cm. (6 inch) çapında yuvarlak iki adet direğe raptedilir veya tepelerinden geçirilir Direklerin yükseklikleri, ip veya metal kablonun üst noktasından 2,5 cm. ( 1 inch) den fazla olmamalıdır. Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1 .07 m.(3 feet 6 inch) yükseklikte olacak şekilde ayarlanacaktır. Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası , (34.Maddeye bkz.) ,çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, 'Tekler Sopaları" denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek 1.07 m. (3 feet 6 inch) yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler sopaları kare kesitinde ise kenarları, daire ise çaplan 7.5 cm.(3 inch) 'den fazla olmamalıdır. Tekler sopaları, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.

Ağ, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli ve topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikli olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.914 m. (3 feet) olacak şekilde, tamamen beyaz renkli ve 5 cm. (2 inch) eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den (2 inch) dar ve 6.35 cm.den (2,5 inch) geniş olmamak şartıyla tamamen beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit (kayış) bant ve tekler sopalarının üzerine reklam konulmaz.

Sahanın enini ve boyunu çevreleyen çizgilerden uçtakilere ana çizgiler (base lines), kenardakilere yan çizgiler (side lines) denir. Ağın her iki tarafında 6.40 m. (21 feet) uzaklıkta ve ağa paralel olarak servis çizgileri çizilir. Ağın her iki tarafında servis çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. (2inch) eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldügü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi hizasında, 5 cm. (2 inch) eninde ve 10 cm. (4 inch) uzunluğunda ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir. Bunlara merkez işareti denir. Diğer çizgiler en az 2,5 cm. ( 1 inch), en çok 5 cm. (2 inch) eninde olmalıdır.

Ana çizgilerin ise eninin 10 cm. (4 inch) den fazla olmaması şarttır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır. Sahanın arka kısımlarına reklam,tente veya benzeri bir madde konulduğu taktirde bunların beyaz ve sarı renkleri taşımaması lazımdır. Ancak oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydıyla açık bir rengin kullanılmasına izin verilebilir.

Sahanın arka tarafında oturan çizgi hakemlerinin sandalyelerine reklam konulduğu takdirde, bunların beyaz ve sarı rengi taşımaması gerekir. Ancak oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydıyla açık bir rengin kullanılmasına izin verilebilir.

Not 1: Davis Kupası veya Uluslararası Tenis Federasyonunun diğer resmi şampiyonalarında, ana çizgilerin arka kısımlarında 6.40 m. (21 feet) den ve yan çizgilerin dış kısmında da 3.66 m. (12 feet) den az olmamak üzere boş saha bırakılmalıdır. Çizgi hakemlerinin sandalyelerinin, sahanın arka kısmında 6.90 m. (21 feet) lik ve yanlarda da 3.66 m. ( 12 feet) lik bu boş sahalarda yer alabilirler, ancak, hiç bir şekilde bu boşluklara 0.914 m.(3 feet) den fazla giremezler.

Not 2: Davis Kupası Dünya Grubu ve Federasyon Kupası Ana Fikstür müsabakalarında , müsabakaların stadyum şeklindeki sahalarda yapılması durumunda, her ana çizginin arkasında 8.23 m. (27 feet) den az olmamak kaydıyla ve kenarlarda da 4.57m. ( 15 feet) den az olmamak kaydıyla bir boşluk bulundurulabilir.

Not 3: Kulüp ve eglence (recreational) seviyesindeki oyunlarda, her bir ana çizginin arkasındaki boşluk 5.5 m. ( 18 feet) den az ve kenarlarda 3.05 m. ( 10 feet) den az olmamalıdır.

2- YARIŞMA SAHASINDA YER ALABİLECEK DİĞER TESİSLER (DEMİRBAŞLAR)

Sahada bulunması gerekenler sadece ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit ve bantlardan ibaret olmayıp, geri ve yan stoplar,kort çevresinde standlar,sabit veya hareketli sandalyeler ve kortun etrafında ve üzerinde tüm diğer demirbaşlar ve hakem,net hakemi,ayak hatası hakemleri,çizgi hakemleri ve yerlerinde olmak kaydıyla top toplayıcıları bulunur.

Not : Bu maddede belirtilen Hakem (umpire) terimi, Hakem ile birlikte, sahada oturma hakkı olan kişileri ve müsabakanın sevk ve idaresi için Hakeme yardımcı olan kimseleri kapsar.

3- TOP

Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve rengi sarı veya beyaz olmalıdır. Eğer topun dış yüzeyi dikişli ise dikişler ipliksiz olmalıdır.
Topun çapı 6.668cm. (2.58 inch) den çok ve 6.350 cm. (2.5 inch) den az olmamalıdır. Ağırlığı ise 58.5 gr. (2. 116 ons) dan çok ve 56.7 gr. (2 ons) den az olmamalıdır.

Top, 254 cm. ( 100 inch) yükseklikten sert bir zemine bırakıldığında 134.62 cm. (53 inch) ila 147.32 cm. (58 inch) yüksekliğe zıplaması gerekir.

Topa 8.165 kg.lık ( 18 lb.) bir ağırlık tatbik edildiğinde ileri deformasyonu (şekil değiştirmesi) .559 cm. (.220 inch) ila .737 cm. (.290 inch) arasında olmalıdır. Aynı durumda geri deformasyonu (retum deformation) nun da .800 cm. (.315 inch) ila 1.080 cm. (.425 inch) arasında olmalıdır. Bu iki deformasyon rakamı, topun üç ayrı eksenine tatbik edilen yük karşısında elde edilen ölçümlerin ortalaması olup, iki ayrı ölçüm arasındaki farkın her defasında .076 cm. (.030 inch) den fazla olmaması gerekir.

Deniz seviyesinden 1219 m. (4.000 feet) nin üzerindeki yüksekliklerde oynanan oyunlarda yukarıda belirtilen özelliklere ilaveten iki ayrı tip top kullanılabilir. Bunlardan birincisinin özellikleri yukarıda belirtilenle aynıdır, sadece zıplamasının (21.92 cm. (48 inch) ila 134.62 cm. (53 inch) arasında olmalı ve iç basıncı dış basınçtan fazla olmalıdır. Bu tür toplara genellikle basınçlı (hava basıncı ayarlanmış) toplar denilmektedir. İkincisinin de tüm özellikleri yukarıda belirtilen toplarla aynıdır. Sadece bunların zıplamalarının 134.62 cm. (53 inch) ila 147.32 cm. (58 inch) arasında olmakla birlikte iç basıncının dış basınçla eşit seviyede olması ve o müsabakanın yapılacağı yükseklikte ve yarışmanın başlamasından önce en az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız toplar denilmektedir.

Zıplama, ölçü ve formasyon testlerinin Ek I'de belirtilen kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Uluslararası Tenis Federasyonu, herhangi bir topun veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslararası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları,oyuncular,Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslararası Tenis Federasyonu sekreteryasından temin edilebilir.

4- RAKET

Tenis kurallarına göre aşağıdaki özellikleri taşımayan raketler oyun için uygun degildir.

a) Raketin topa vuran yüzeyi düz olmalı ve bu yüzeyde teller hasır örgüsü biçiminde örülmeli ve her tel mutlaka çerçeveye bağlanmalıdır. Tellerin bu örülme biçimi raket yüzeyinin her yerinde muntazam olmalı ve tellerin sıklığı raketin her kısmında aynı olmalıdır. Tellerin sıklığı özellikle merkezde, diğer kısımlardan daha az olmamalıdır. Tellerin aşınmasını,kopmasını ve titreşimini önlemek amacıyla ve bu kullanım amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla tellere ilaveler konabilir. Bunun dışında tellere herhangi bir şey takılamaz.

b) 01.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere profesyonel oyunlarda kullanılan raketlerin sap kısmı dahil çerçeve uzunluğu 73.66 cm. (29 inch) den fazla olmamalı, profesyonel olmayan oyunlarda kullanılan raketlerin uzunlukları 01.01.2000 tarihinden geçerli olmak üzere sap kısmı dahil çerçeve uzunlugu 73.66 cm. (29 inch) den fazla olmamalıdır.

Raketin çerçeve genişliği 31.75 cm. ( 12 1/2 inch) den fazla olmamalıdır. Raketin tellerinin gerili olduğu yüzeyin uzunluğunun 39.37 cm. (15 1/2 inch) den ve genişliğinin de 29.21 cm. (11 1/2 inch) den fazla olmamalıdır.

c) Sapı dahil olmak üzere raketin üzerine herhangi bir şey takılamaz: Sadece aşınmayı,kopmayı veya titreşimi sınırlamak veya önlemek ve ağırlığı yaymak amacıyla raket üzerine ilaveler konabilir. Bu amaçla kullanılacak objelerin amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla kabulü mümkündür.

d) Sapı ve telleri dahil olmak üzere raketin şeklini değiştiren veya oyun esnasında ağırlık dağılımını değiştirmeye yarayan herhangi bir ilavenin yapılması yasaktır.

Uluslararası Tenis Federasyonu, herhangi bir raketin veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında karar vermeye yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslararası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları, oyuncular, Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslararası Tenis Federasyonu sekreteryasından temin edilebilir.

Olay 1. Raketin topa temas eden yüzeyinde bir takım telden fazla tel gerilmesi mümkün müdür ?
Karar . Hayır. Madde ,tellerin örülmesi hakkında farklı modeller değil sadece tek bir model belirtir.

Olay 2. Tellerin birden fazla yüzey teşkil edecek biçimde gerilmiş olması halinde raketin yüzeyinin düz olduğundan ve tellerin bir ömek gerilmiş olduğundan söz edilebilir mi ?
Karar. Hayır.

Olay 3. Raketin tellerine, titreşimi önleyici bir alet konulabilir mi, eğer konulursa bu nereye konulabilir?
Karar. Evet Ancak böyle bir aletin örgü biçimindeki tellerin gerili olduğu yüzeyin dışında yer alması şarttır.

Olay 4. Bir oyun esnasında, bir oyuncu kazara raketin tellerini kopartırsa, raket bu durumdayken oynamaya devam edebilir mi?
Karar. Evet

5- SERVİS ATAN - KARŞILAYAN

Oyuncular filenin her iki yanında karşılıklı olarak dururlar. Topu ilk oyuna sokan oyuncuya servis atan, diğerine karşılayan denir.

Olay 1 . Topa vurmaya teşebbüs eden bir oyuncu,

a) topa vurmadan önce
b) topa vurduktan sonra
ağın üzerinden diğer tarafa geçerse puan kaybeder mi?
Karar. Her iki halde de puan kaybetmez ancak, Madde 20 gereğince,oyuncunun karşı oyuncuya ait sahayı çevreleyen çizgilerin içine değmemesi gerekir. Ayrıca engelleme hali var ise rakip oyuncu Madde 21 ve 25 gereğince hakemin karar vermesini isteyebilir.

Olay 2. Servis atan,karşılayanın kendi sahasını çevreleyen çizgiler içinde durmasını istemektedir. Bu gerekli midir?
Karar. Hayır. Karşılayan,ağın kendisine ait tarafında istediği yerde durabilir.

6- SAHA SEÇİMİ - SERVİS SIRASI

İlk oyuna başlanırken saha seçimi ve servis atma veya karşılama hakkı kura ile kararlaştırılır. Kurayı kazanan oyuncu aşağıda belirtilen iki seçenekten birini seçer veya bunlan seçmesini rakibinden isteyebilir.

a) Servis atma veya karşılama hakkı. Bu durumda da,diğer oyuncu sahayı seçer
b) Saha seçme hakkı. Bu durumda da diğer oyuncu servis atma veya karşılama hakkını seçer.

Olay 1. Bir maçın başlamadan ertelenmesi durumunda,oyuncuların yeni seçimler yapma hakları var mıdır?
Karar. Evet Kura aynen kalmakla beraber,servis atma ve saha seçme hususunda oyunculara seçme hakkı verilebilir.

7- SERVİS

Servis aşağıdaki şekilde atılır. Servis atmadan önce servisi atacak olan oyuncu, her iki ayağı ana çizginin arkasında, merkez işareti ve yan çizgilerin hayali uzantıları arasında durur.

Servis atan daha sonra topu eliyle her hangi bir istikamette havaya atar ve top yere düşmeden raket ile topa vurur ve topla raketin birbirine değdiği anda servis atışı tamamlanmış sayılır. Tek kolunu kullanmak zorunda olan oyuncular topu havaya atmak için raketlerini kullanabilirler.

Olay 1. Tekler oyununda servis atan oyuncu servis atarken sahasının yan çizgisi ile çiftler sahasının yan çizgisi arasında kalan kısımda durabilir mi?
Karar. Hayır

Olay 2. Servis atarken bir oyuncu eğer bir yerine iki veya daha fazla topu havaya atarsa o servisi kaybetmiş olur mu?
Karar. Hayır. Servis tekrarlanması istenir. Fakat hakem hareketin kasıtlı yapıldığını kabul ederse Madde 21'e göre hareket edilebilir.

8- AYAK HATASI

a) Servis atan,servis atarken yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştiremez, Servis atanın ilk duruş tarzını pek fazla değiştirmeyen çok küçük ayak hareketleri "yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştirmesi" olarak kabul edilmez.

b) Ayaklarından hiç birini, ana çizginin gerisindeki ve ort çizgi ile yan çizgi hizası arasındaki alan dışında bir yere değdiremez.

9- SERVİSİN ATILMASI

a) Servis atılırken servis atan sırasıyla sağ ve sol yan sahanın arkasında durur. Her oyunun başlangıcında ilk servis sağ tarafta durmak suretiyle atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmezse bu şekilde yanlış atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez. Ancak yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

b) Servis atıldığında, topun rakip oyuncu geri çevirmeden ağın üzerinden geçerek çaprazlama olarak karşı taraftaki servis sahasında yere değmesi veya bu sahayı çevreleyen çizgilerden birinin üzerine değmesi gerekir.

10- HATALI SERVİS

Aşağıdaki hallerde servis hatalı sayılır;
a) Servis atan 7, 8 veya 9 (b) maddelerine aykırı hareket ederse,
b) Topa vururken ıska geçerse,
c) Top yere değmeden önce ağ, şerit veya bant dışında herhangi bir daimi eşyaya değerse.

Olay 1. Servisi atan, topu servis atmak amacıyla havaya attıktan sonra topa vurmaktan vazgeçerek onu tutarsa, bu hata mıdır?
Karar. Hayır.

Olay 2. Çiftler sahasında,çiftler direkleri ve tekler sopaları tesis edilmiş durumda tekler oyunu oynanırken servis atışında, top, bir tekler sopasına çarptıktan sonra servis sahasına düşerse bu hata mıdır veya servis tekrarlatılır mı?
Karar. Servis hatalıdır. Çünkü,çiftler direkleri,tekler sopası ve bunların arasında kalan ağ kısmı veya bant daimi eşyalardandır. (Madde 2 ve 10 ile 24 deki açıklamaya bakınız)

11- İKİNCİ SERVİS

Hatalı servisten sonra, (eğer bu ilk hata ise) servis atan hatalı servisi attığı yerden tekrar servis atar. Ancak,ilk servis yanlış yerden atılmış ise 9. Maddeye uygun olarak yalnız ikinci servisi diğer taraftan atar.

Olay 1. Oyuncu yanlış sahadan servis atmış ve o puanı kaybetmiştir. Oyuncu yanlış yerden servis attığını ve bunun bir hata olarak kabulünü ister.
Karar. Puan olduğu gibi kalır ve müteakip servis puan durumuna göre doğru sahadan atılır.

Olay 2. Durum 15-15 tir ve servis atan yanlışlıkla sahanın solundan servis atmış ve puanı kazanmıştır. Bundan sonra sahanın solundan servis atar ve hata yapar. Bu anda yanlışlık anlaşılır. Aldığı puana hak kazanır mı? Müteakip servisi hangi taraftan atmalıdır?
Karar. Önceki puan aynen kalır. Servis atanın yaptığı hata da aynen kalır. Müteakip servis sahanın solundan atılır. Puan durumu 30-15 tir.

12- SERVİS ATMA ZAMANI

Karşılayan hazır olmadan servis atan servisi atmamalıdır. Eğer karşılayan servisi karşılamaya teşebbüs ederse, hazır olduğu kabul edilir. Bununla beraber, karşılayan hazır olmadığını beyan etmişse, atılan serviste topun servis için tespit edilmiş olan sınırlar içinde yere değmediğini ileri sürerek hata kararı verilmesini isteyemez.

13- TEKRARLAMA

Kurallara istinaden veya oyunun nizamı bozulduğu, kesildiği hallerde tekralama istendiğinde aşağıdaki şekilde hareket edilir ;
a) Sadece bir servis için tekrarlama istenmişse o servis tekrarlanır
b) Eğer başka bir durum için tekrar istenmişse o puan tekrarlanır.

Olay1. Servis, Madde 14'de belirtilen sebepler dışında bir sebeple kesilmiştir. Bu durumda sadece servis mi tekrarlanır?
Karar. Hayır. Tam puan tekrarlanmalıdır.

Olay 2. Oyun esnasında top patlarsa, tekrarlanma mı istenmelidir?
Karar. Evet

14- SERVİSİN TEKRARLANMASI

Servis aşağıdaki hallerde tekrarlanır ;
a) Servis atıldıktan sonra top ağa, şerite veya banta değerek doğru sahaya düşerse veya ağa, şeride veya banda değdikten sonra yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği veya taşıdığı bir şeye değerse,

b) Karşılayan hazır değilken servis atılır veya servis hatası yapılırsa,(Madde 12'ya bakınız)

Servisin tekrarlanması durumunda, o servis sayılmaz ve servis atan tekrar servis atar, fakat servisin tekrarlanması bir önceki hatayı ortadan kaldırmaz.

15- SERVİS ATMA SIRASI

Birinci oyun bittikten sonra müteakip oyunda, karşılayan servis atar, servis atanda karşılar ve servis atma sırası maçın diğer oyunlarında bu şekilde devam eder. Eğer oyunculardan biri ,servis atma sırası kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık anlaşıldığı anda gerçekte servis atma sırası kendisinde olan oyuncu servisi atar. Fakat bu yanlışlık anlaşılana kadar kazanılmış olan sayılar geçerli sayılır. Böyle bir yanlışlığın anlaşılmasından önce yapılan servis hatası sayılmaz.

Eğer böyle bir yanlışlık o oyun bittikten sonra anlaşılırsa, servis atma sırası değişikliğe uğradığı şekli ile kalır.

16- SAHA DEĞİŞTİRME

Oyuncular her sette birinci, üçüncü oyunlarda ve müteakip tek sayılı oyunlarda sıra ile karşılıklı saha değiştirirler. Aynı şekilde, her setin sonunda, o sette oynanan toplam oyun sayısı tek ise saha değiştirilir, aksi halde, setteki toplam oyun sayısı çift ise müteakip setteki birinci oyundan sonra saha değiştirilir.

Eğer bir yanlışlık yapılır ve oyuncular bu kuralda belirtilen sıraya uymazlarsa, yanlışlık anlaşıldığı anda kendilerine ait doğru sahaya geçerler ve yukarıda belirtilen normal sıraya göre saha değiştirmeye devam ederler.

17- OYUNUN DEVAMLILIĞI

Servis atıldığı andan itibaren top oyundadır ve bir hata veya tekrarlamaya işaret edilmediği sürecede, puan alınıncaya kadar oyunda kalır.

Olay 1. Bir oyuncu topu doğru olarak geri çeviremez. Fakat hakemce hiç bir puan çağrısında bulunulmadığından top oyunda kalır. Oyun devam edip o puanın oynanmasından sonra diğer oyuncu puanın kendisine ait olduğunu iddia edebilir mi?
Karar. Hayır. Rakibin bu olaylardan dolayı engellenmemiş olması şartı ile hatalı durumdan sonra oyuncuların oyuna devam etmesi halinde artık o hatalı durum sebebiyle puan iddiasında bulunulamaz.

18- SERVİS ATANIN PUAN KAZANMASI

Aşağıdaki hallerde servis atan puanı kazanır ;
a) 14. Madde gereğince tekrarlama hali yoksa, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,

b) Karşılayan, 20. Madde'de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse,

19- KARŞILAYANIN PUAN KAZANMASI

Aşağıdaki hallerde karşılayan puan kazanır ;
a) Servisi atan üst üste iki hatalı servis atarsa,
b) Servis atan, 20. Madde'de belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse,

20- PUAN KAYBEDİLMESİ

Bir oyuncu aşağıdaki hallerde puanı kaybeder ;
a) Top oyunda iken üst üste iki defa yere düşmeden önce onu ağın üzerinden doğrudan doğruya karşı sahaya gönderemezse (Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen haller hariç) veya,

b) Karşı sahaya gönderdiği top, rakibin sahasını çevreleyen çizgilerin dışına, daimi eşyalara veya herhangi bir şeye çarparsa,

c) Sahanın dışında iken dahi olsa, top yere düşmeden topa vurur (vole) fakat karşı sahaya gönderemezse veya,

d) Oyun esnasında topu raketle kasten yakalarsa veya taşırsa veya topa raketiyle birden fazla dokunursa veya

e) Top oyunda iken, kendisi veya raketi (elinde iken veya değilken) yahut giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey, ağa, direklere, tekler sopalarına, ipe veya metal kabloya, şerit veya banta yahut rakibin sahasına değerse veya

f)Topa ağı geçmeden (vole) vurursa veya

g) Top oyunda iken, elinde veya ellerindeki raket haricinde kendisine veya giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse veya

h) Raketi topa doğru atarak topa vurursa veya

i) Puanın oynanması esnasında raketin biçimini kasten bozarsa.

Olay 1. Servis atma sırasında, raket servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top yere değmeden raket ağa değerse bu bir servis hatası olur mu veya oyuncu puanı kaybeder mi?
Karar. Top oyunda iken raketi ağa değdiği için servis atan o puanı kaybeder. (Madde 20 (e) )

Olay 2. Servis esnasında, raket, servis atan oyuncunun elinden fırlar ve top istenilen servis sahasının dışına düştükten sonra raket ağa çarparsa servis hatası olur mu veya oyuncu o puanı kaybetmiş sayılır mı?
Karar. Raket ağa değdiği esnada top oyundan çıkmış olduğundan bu bir servis hatasıdır.

Olay 3. A ve B, C ve D ye karşı oynamaktadırlar ve A, D'ye servis atmaktadır Top yere değmeden önce C ağa değer. Bundan sonra topun servis sahasının dışına düşmesi sebebiyle hata verilip C ve D o puanı kaybederler mi?
Karar. Hata kararı yanlıştır. Zira, hata kararı verilmeden önce C ve D puanı kaybetmişlerdir. Çünkü G top oyunda iken ağa temas etmiştir. (Madde 20(e))

Olay 4. Top oyunda iken bir oyuncu, ağın üzerinden rakibinin sahasına atlayabilir mi, ve bu yüzden bu oyuncu cezalandırılır mı ?
Karar. Hayır. Oyuncu o puanı kaybeder (Madde 20 (e))

Olay 5. A topa keserek vurur ve top ağın üzerinden geçer ve tekrar A'nın sahasına düşer.Topa yetişemeyen B , raketini fırlatarak topa vurur, raket ve top birlikte ağın diğer tarafındaki A'nın sahasına düşerler. A tarafından geri çevrilen top B'nin sahasının dışına düşer. Bu durumda B o puanı kazanır mı, yoksa kaybeder mi?
Karar. B puanı kaybeder. (Madde 20 (e) ve (h))

Olay 6. Servisle atılan top, servis sahası dışında duran bir oyuncuya yere değmeden önce çarparsa, bu oyuncu o puanı kazanır mı yoksa kaybeder mi?
Karar. Topun çarptığı oyuncu puanı kaybeder. (Madde 20 (e), Madde 14 (a)' da öngörülen durum hariç)

Olay 7. Sahanın dışında duran bir oyuncu topa vurur yada eliyle tutar ve topun nasıl olsa dışarıya gideceği iddiasıyla puanın kendisine verilmesini talep eder.

Karar. Hiç bir halde oyuncu puan talep edemez Şöyle ki,
a) Eğer topu tutarsa Madde 20 (g)' ye göre puanı kaybeder,
b) Topa vurmuş fakat kötü bir şekilde geri göndermiş ise Madde 20 (c)' ye göre o puanı kaybeder,
c) Topa havada vurmuş ve iyi bir şekilde karşı tarafa iade etmişse oyun devam eder.

21- RAKİBİ ENGELLEMEK

Bir oyuncu rakibinin topa vurmasına mani olacak bir hareket yaptığı taktir de, bu hareketi kasti ise o puanı kaybeder, istemeyerek yapmışsa o puan yeniden oynanır.
Olay 1. Rakibi topa vururken ona dokunan bir oyuncuya ceza verilir mi?
Karar. Hayır. Ancak hakem gerek görürse 2 1. Maddeye göre hareket eder.

Olay 2. Topun ağın üzerinden geriye doğru sıçradığı hallerde ilgili oyuncu topa vurabilmek için ağın üzerinden uzanabilir. Oyuncunun bu hareketi yapmasına rakibi tarafından engel olunursa nasıl bir karar verilir.
Karar . Hakem , 2 1. Maddeye göre engellenen oyuncuya puanı verebileceği gibi puanın yeniden oynanmasına da karar verebilir.(Madde 25'e bakınız)

Olay 3. Topa istenmeyerek iki kez vurulması 21. Madde hükmü gereğince rakibi engelleme sonucu doğurur mu?
Karar . Hayır

22- TOPUN ÇİZGİLERE DÜŞMESİ

Bir çizginin üzerine düşen top, o çizginin çevrelediği sahanın içine düşmüş gibi kabul edilir.

23- TOPUN DAİMİ EŞYALARA DEĞMESİ

Top yere düştükten sonra (ağ,direkler,tekler sopalan, ip veya metal kablo,şerit veya bant dışında) bir daimi eşyaya değmişse, topa vurmuş olan oyuncu ; eğer yere düşmeden önce değmişse rakibi puan kazanır.
Olay 1. Bir vuruşta top hakeme veya onun oturduğu yere çarpar. Oyuncu,topun sahanın içine gitmekte olduğunu ileri sürer.
Karar. O oyuncu o puanı kaybeder.

24- TOPUN DOĞRU OLARAK ÇEVRİLMESİ

Aşağıdaki hallerde top doğru olarak geri çevrilmiştir ve oyun devam eder ;

a) Top, ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit veya bant gibi üzerinden geçmesi gereken şeylerden birine değmek suretiyle sahanın içine düşerse veya,

b) Servis atılan veya geri çevrilen topun doğru sahanın içine düştükten sonra ağın üzerinden geriye sıçraması yahut uçması halinde, topa vurma sırası kendisinde olan oyuncu Madde 20 (e)'de belirtilen kurala aykırı olmamak kaydıyla topa doğru olarak vurursa veya,

c) Dirklerin veya tekler sopalarının dışından, ağın üst seviyesinin aşağısından veya yukarısından geriye çevrilen topun, direklere veya tekler sopalarına değmesi suretiyle dahi olsa doğru sahanın içine düşmesi halinde veya,

d) Bir oyuncunun raketi, topa vurduktan sonra ağın üzerinden, diğer trafa geçtigi taktirde, topa istenilen doğru şekilde vurulmuş ve geri çevrilen top daha önce ağın üzerinden geçmişse veya,

e) Eğer top ,servis atıldıktan sonra veya oyun içinde iken yerde duran diğer bir topa çarparsa ve buna rağmen oyuncu o topu geri çevirmeyi başarırsa

AÇIKLAMA : Tekler sopaları konmak suretiyle bir çiftler sahasında tekler maçı oynanırken, çiftler direkleri ile bunlarla tekler sopaları arasındaki kısma isabet eden ağ, ip veya metal kablo ve bant daimi eşya olarak kabul olunur ve bunlar tekler oyununun unsurları olarak kabul edilemez. Bu durumda, geri çevrilen top, tekler sopası ile bitişiğindeki çiftler direği arasındaki ağ ipinin altından geçerek ağ ipine, ağa veya çiftler direklerine değmeksizin oyun sahasına düşerse, bu kurallara uygun bir vuruştur.

Olay 1. Sahanın dışına gitmekte olan bir top, çiftler direğine veya tekler sopasına çarparak rakibin sahasına düşerse, bu vuruş kurallara uygun mudur?
Karar. Madde 10 ( c ) gereğince bu durum servis atılırken meydana gelirse hayır. Servis atışı dışında ise Madde 24 (a) gereğince vuruş geçerlidir.

Olay 2. Bir oyuncunun raketi iki eliyle tutarak vuruş yapması kurallara uygun mudur?
Karar. Evet

Olay 3. Servis atışında veya oyun esnasında topun, sahada duran diğer bir topa çarpması sebebiyle o puan kazanılır mı, kayıp mı edilir?
Karar . Hayır. Oyun devam etmelidir. Eğer hakem oyunda asıl topun geriye çevrilip çevrilmediğini açıkça anlayamaz ise o puanı tekrarlatmalıdır.

Olay 4. Bir oyun esnasında birden fazla raket kullanılabilir mi?
Karar . Hayır, kuralların tümünde tek olarak gösterilmektedir.

Olay 5. Bir oyuncu rakibinin sahasında duran top veya topların kaldınlmasını isteyebilir mi?
Karar. Evet .Fakat top oyunda iken değil

25- TOPA VURMANIN ENGELLENMESİ

Bir oyuncunun kendi kontrolü dışındaki bir sebepten dolayı vuruş yapması engellenmiş ise o puan tekrarlattırılmalıdır. Sahadaki daimi eşyaların engellemesi ve Madde 21' deki şartlar müstesnadır.

Olay 1. Bir seyircinin engellemesi sebebiyle topu geri çeviremeyen bir oyuncu o puanın tekrarını isteyebilir mi?
Karar . Eğer hakem, engellemenin oyuncunun kontrolü dışındaki sebeplerden meydana geldiğine karar verirse evet Yoksa, engelleme sahadaki daimi eşyalardan veya zeminin bozukluğundan dolayı ise puan tekrarlatılmaz

Olay 2. Bir oyuncu servis atarken Olay 1'de belirtilen şekilde müdahale edilerek engellenmiş ve servis hatası yapmıştır. Bunun üzerine hakem tekrarlamaya karar vemiştir. Bu durumda oyuncunun iki servis atma hakkı var mıdır?
Karar. Evet Zira, top oyunda iken engelleme olduğundan,sadece o vuruş değil, o puan tekrarlanmalıdır. Kuralın amacı budur.

Olay 3. Bir oyuncu, rakibinin engellenmiş olduğunu zannettiğini ve bu sebeple topu geriye çeviremeyeceğini düşündüğünü ileri sürerek Madde 25'e istinaden tekrarlatma isteyebilir mi?
Karar. Hayır

Olay 4. Oyundaki top havadayken başka bir topa çarparsa o vuruş geçerli olur mu?
Karar. Puan tekrarlatılmalıdır. Eğer, diğer top oyunculardan biri tarafından havaya atılmışsa, Hakem, Madde 21'e göre karar verir.

Olay 5, Eğer hakem veya yardımcılarından biri yanlışlıkla "HATA" veya "DIŞARI" (out) karan verdikten sonra bu yanlışlığı düzeltirse,hangi karar geçerlidir?
Karar. Eğer yanlış kararın söylenmesiyle oyunculardan hiçbirinin oyunu engellenmemişse düzeltilen karar geçerlidir, aksi taktirde puan tekrarlattırılır.

Olay 6. Atılan birinci servis hatalıdır ve top yere düştükten sonra geriye sıçrayarak karşılayanın, atılmakta olan ikinci servisi karşılamasını engellemiştir. Karşılayan tekrarlanmasını isteyebilir mi?
Karar. Evet fakat topu sahadan kaldırma fırsatı varken kendi ihmaliyle kaldırmamışsa böyle bir istekte bulunamaz.

Olay 7. Top sahadaki sabit veya hareket eden bir maddeye değerse o vuruş geçerli midir?
Karar. Vuruş geçerlidir. Şu kadar ki, sabit madde topun oyuna sokulmasından sonra sahaya gelmişse puan tekrarlanmalıdır. Eğer, oyundaki top sahanın sathında veya üzerinde boylu boyunca hareket eden bir maddeye çarparsa puan tekrarlanmalıdır.

Olay.8. Birinci servisin hatalı, ikinci servisin doğru olarak atıldığı bir anda, Madde 25 gereğince bir tekrarlatma kararı verme zorunluluğu doğsa veya hakem puana karar veremeyecek bir durumda olsa nasıl bir karar verilmelidir.
Karar. İlk servis için verilen HATA kararı iptal edilerek tüm puan yeniden oynatılır.

26- OYUNDA PUANLAMA ŞEKLİ

a. Puanlar 15, 30, 40 ve OYUN şeklinde verilir. Şöyle ki ;
Bir oyuncunun kazandığı ilk puanda 15, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40 ve dördüncüsünde OYUN olarak sonuç (skor) söylenir. Bu şekilde, üst üste dört kez puan alan oyuncu bir OYUN kazanmış olur.

Ancak, her iki oyuncu karşılıklı üçer puan kazanmışlarsa sonuç BERABERE olarak söylenir ve müteakip puanı kazanan oyuncu ileri geçerek, sonuç onun lehine AVANTAJ (İLERİDE) olarak söylenir. Aynı oyuncu bir sonraki puanı da kazanırsa bir OYUN kazanmış olur. Eğer, müteakip puanı diğer oyuncu kazanmış ise sonuç tekrar BERABERE olur ve oyunculardan biri üst üste iki puan kazanıncaya kadar karşılaşma sürer ve ancak bu halde, üst üste iki puanı kazanan oyuncu bir OYUN kazanmış olur.

b.Alternatif Puanlama sistemi;
No-Ad (avantajsİz) Sistemi, geleneksel sisteme bir alternatif olarak uygulanabilir, ancak turnuvadan önce bu karar ilan edilmelidir. Bu durumda aŞaĞİdaki kurallar geçerli olacaktİr:

Eğer b,ir oyuncu birinci puanını kazanırsa skor o oyuncu için 15 olarak söylenir; aynı oyuncu ikinci puanını kazandığında skor 30 olarak ve üçüncü puanını kazandığında da 40 olarak söylenir. bu oyuncu dördüncü puanını kazandığında da bu oyuncu oyunu kazanmış olur. Ancak her iki oyuncu da üçer puan aıİrsa yani berabere olursa, bu durumda karşılayan servisi kortun hangi yarısında karşılayacağını seçer ve servis bu şekilde atİlarak bir puan daha oynanır. Bu puanı kazanan oyunu kazanmış olur.

Çiftler
Çiftler oyununda da teklerdeki aynı kurallar uygulanır. Berabere durumunda karşılayan takım servisi kortun hangi yarısında karşılayacağını seçer ve servis buna göre atılır. Bu puanı kazanan takım oyunu kazanmış olur.

Karışık Çiftler
Karışık Çiftler oyununda aşağıda belirtildiği gibi, kural biraz farkı şekilde uygulanır. Berabere durumunda, erkek oyuncu servis atıyorsa karşı takımın erkek oyuncusuna, hangi sahada olduğu dikkate alınmadan atar ve bayan oyuncu servis atıyorsa karşı takımın bayan oyuncusuna atar.

27- SETTE PUANLAMA ŞEKLİ

a) Diğerinden (rakibinden) önce altı oyun kazanan oyuncu (veya oyuncular) bir SET kazanır. Ancak, SET kazanabilmesi için mutlaka rakibine nazaran iki OYUN farklı üstünlük elde etmiş olması gereklidir ve bu fark sağlanıncaya kadar SET uzar.

b) Müsabakaların başlamasından önce ilan olunmak kaydı ile yukarıda (a) fıkrasında belirtilen normal puanlı set sistemi yerine Tie-break (beraberliği bozma) puanlama sistemi uygulanabilir.

Bu durumda, aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir ;

Müsabakalardan önce aksi kararlaştınlıp ilan edilmemiş ise, üç setlik maçlar da üçüncü set haricinde ve beş setlik maçlarda beşinci set haricinde, normal olarak oynanan setlerde oyunlar 6-6 beraberliğe ulaştığı hallerde tie-break sistemi uygulanır.

Tie-break uygulanan bir oyunda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir ;

Tekler
i. Rakibine nazaran iki puan farkla üstün olmak kaydı ile ilk önce 7 puan kazanan oyuncu o oyunu ve seti kazanır. Puanlarda 6-6 beraberlik halinde oyunculardan birisi diğerine iki puan farklı üstünlük elde edinceye kadar oyun uzar. Tie-break uygulanan oyunda puanlar adedi sayılar şeklinde verilir. (1,2,3,4,5,6,7,8,9 ilh)

ii. Normal servis atma sırası hangi oyuncuda ise ilk puan için servisi o atar. İkinci ve üçüncü puanlarda servisi rakibi atar ve ondan sonrada oyun ve setin oyunculardan birisi tarafından kazanılmasına kadar her oyuncu münavebe ile, birbirini takip eden iki puan için servis atar.

iii. Birinci puanda sahanın sağ tarafından başlamak üzere servis her puanda sırayla sahanın sağ ve sol tarafından atılır. Eğer sahanın yanlış tarafında durularak servis atılır ve durum fark edilmez ise bu şekilde yanlış yerden atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez, ancak, yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

iv. Her altı puanda bir oyuncular saha değiştirirler. Ayrıca, tie-break uygulanan oyun sona erince de oyuncular saha değiştirmelidir.

v. Topların değişmesi bakımından tie-break uygulanan oyun bir oyun olarak sayılır. Şu kadarki top değiştirme sırası tie-break’ın başlangıcına rastlarsa topların değiştirilmesi müteakip setin ikinci oyununa kadar ertelenir.

Çiftler
Çiftlerde de, teklerde uygulanan usul aynen geçerlidir. Servis atma sırası kendinde olan oyuncu ilk puan için servis atar, ondan sonrada, oyun ve setin kazanılmasına kadar her oyuncu o setteki önceki sıraya uygun olarak eşi ve rakip çiftle dönüşümlü olarak birbirini takip eden iki puan için servis atar.

Servis Sırası
Tie-break uygulanan oyunda ilk servis atma sırası kendinde olan oyuncu (veya çift) müteakip setin ilk oyununda servisi karşılar.

Olay 1. Müsabakadan önce normal puanlama sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla tie-break sistemine göre oyun oynanır ise, oynanan puanlar geçerli midir?
Karar. Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun tie-break sistemine göre devam eder.

Olay 2. Müsabakadan önce tie-break sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla normal puanlama sistemine göre oynanır ise, oynanan puanlar geçerli midir?
Karar. Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilirse oyun normal puanlama sistemine göre devam eder. Müteakip oyunlarda durum 8-8, 10-10 veya daha yüksek bir çift sayı beraberliğine ulaştığı taktirde müteakip oyun tie-break sistemine göre oynanır.

Olay 3. Tie-break sistemi uygulanan bir tekler veya çiftler oyununda, oyunculardan biri kendi sırası olmadığı halde servis atarsa servis sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre mi devam eder?
Karar. Eğer o oyuncu servis atma hakkını kullanarak tamamlamış ise, servis atma sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre devam eder. Eğer yanlışlık, o oyuncunun servis atma hakkını tamamlamasından önce fark edilirse yanlışlık derhal düzeltilir, oynanmış puanlar aynen muhafaza edilir.

28- SET SAYILARI

Maçlar 3 set veya 5 set üzerinden oynanİr. 3 setlik maçlarda 2 set alan, 5 setlik maçlarda 3 set alan oyuncu maçı kazanır.

29- SAHA GÖREVLİLERİNİN VAZİFELERİ

Hakem ile idare olunan maçlarda, onun kararı kesindir. Aynı zamanda Başhakem bulunduğu taktirde, Hakemin kuralların uygulanışına ilişkin kararlan hakkında Başhakeme başvurabilir ve bu durumlarda Başhakemin kararı kesindir.

Çizgi hakemi, ağ hakemi, ayak hatası hakemi gibi yardımcıların görevlendirildiği maçlarda, bunların kendi görevli bulunduklan hususlarda somut bir pozisyonun değerlendirilmesine dair kararları kesindir, ancak, Hakem, açık bir hata yapıldığını görürse yardımcısının o kararını değiştirebilir. Yardımcılardan biri karar vermekte tereddüte düşerse puanı tekrarlattırmalıdır.

Davis kupası maçlarında veya sahada Başhakemin bulunduğu diğer takım müsabakalarında, Başhakem, herhangi bir puanın tekrarlattınlması için talimat verebilir.

Başhakem, hava şartlan veya zemin durumu yahut karanlık olması, sebepleriyle her zaman bir maçı ertelemeye yetkili ve mezundur. Herhangi bir erteleme halinde, Başhakem ve oyuncular aksini kararlaştırmazlar ise, önceki skor ve oyuncuların sahadaki duruş yerieri aynen muhafaza edilir.

Olay 1. Hakemin tekrarlatma kararı verdiği bir durumda, oyunculardan biri puanın tekrarlanması gerektiğini iddia etmektedir. Bu durumda, Başhakemden karar vermesi istenebilir mi?
Karar. Evet Tenis kurallarının belli bir pozisyona uygulanması hususunda birinci derecede karar mercii Hakemdir. Bununla beraber, Hakemin tereddüte düşmesi veya bir oyuncunun onun kararına karşı Başhakem nezdinde itirazda bulunması hallerinde başhakemin karar vermesi gerekir ve onun karan kesindir.

Olay 2. Bir top için "DIŞARIDA" (out) karan verildikten sonra oyunculardan biri o topun içeride olduğunu iddia etmektedir. Bu durumda Başhakem karar verebilir mi?
Karar. Hayır. Bu durum sahada meydana gelen somut bir pozisyonun gerçekte nasıl oluştuğu hususunda verilecek karara ilişkin olup sahada bulunan görevlilerin (Hakem ve yardımcıları) verecekleri karar kesindir.

Olay 3. Bir puanın oynanmasından sonra Hakem, o puanın oynanması sırasında bir çizgi hakeminin açıkça hata yapmış olduğunu ileri sürerek onun kararını değiştirebilir mi?
Karar. Yapılan hatayı derhal (anında) belirtmedikçe veya bunun diğer oyuncuyu engellediğine karar vermedikçe, hayır.

Olay 4. Bir çizgi hakemi bir top için "DIŞARIDA" kararı verir. Hakem, pozisyonu açıkça görmemiş olmakla beraber topun içeride olduğunu zannetmektedir. Bu durumda Hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?
Karar. Hayır. Hakem, yardımcılarının kararlarını ancak, o kararın her türlü şüpheden uzak bir şekilde yanlış olduğuna kanaat getirdiği taktirde değiştirebilir. Bir çizgi hakeminin içeride olduğuna karar verdiği bir top hakkındaki kararını değiştirebilmesi için, o topun çizginin dışına değdiğini ve çizgi hakeminin "DIŞARIDA" veya "HATA" şeklinde verdiği kararını değiştirebilmesi için de, o topun çizginin üzerine veya içine düşmüş olduğunu görmüş olması gereklidir.

Olay 5. Hakemin puan kararı vermesinden sonra bir çizgi hakemi kendisinin söylemiş olduğu kararını değiştirebilir mi?
Karar. Evet Bir çizgi hakeminin hata yaptığını anladığı anda, derhal olmak kaydı ile hatasını düzeltmesi şarttır.

Olay 6. Bir oyuncunun geri çevirdiği topun "DIŞARIDA" olduğunu çizgi hakemi belirttikten sonra oyuncu o topun içeride olduğunu iddia ederek itiraz etmektedir. Bu durumda, Hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?
Karar. Hayır. Hakemin, bir oyuncunun itirazı veya karşı çıkması üzerine karar değiştirmesi asla caiz değildir.

30- OYUNUN DEVAMLILIĞI VE ARA VERME

Aşağıdaki şartlar da dikkate alınmak kaydı ile, oyun ilk servisin atılmasından, maçın tamamlanmasına kadar kesintisiz devam eder.

a) Birinci servis hata olmasİ halinde, servis atan hiçbir gecikmeye meydan vermeksizin servis atmalİdİr.

Karşılayan, makul ölçüler içerisinde servis atana bağlı olup, servis atmaya hazır olduğu anda karşılayanında hazır olması gerekmektedir. Oyuncuların saha değiştirmesi sırasında, son oyunun bitiminde topun oyundan çıkmasıyla müteakip oyunun başlaması için topun servisle oyuna girmesi arasında en fazla 90 saniye süre geçebilir. Ancak, her setin birinci oyunundan sonra ve tie-break oynanırken oyun aralıksız devam edecektir ve oyuncular dinlenme olmadan saha değiştirecekler.

Her setin bitiminde 120 saniyelik bir set molasİ verilecektir. Setin bitiminde topun oyundan çıkmasıyla müteakip setin başlaması için topun servisle oyuna girmesi arasında en fazla 120 saniye süre geçebilir.

Oyunun devamlılığını engelleyici bir durum olup olmadığına karar verme yetkisi hakeme aittir.

İki puan arasında hiçbir Şekilde 20 saniyeden fazla süre geçemez. Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım müsabakaları ve uluslararası müsabaka düzenleyicileri bu 20 saniyelik sürenin daha az olmasını kararlaştırabilirler.

b) Bir oyuncunun kuvvetini kazanmasına, nefeslenmesine ve fızik kondisyonunun düzelmesine imkan vermek amacıyla oyuna ara verilmesi, ertelenmesi veya müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak, bir kaza veya sakatlık sebebiyle bir oyuncunun derhal oyuna devam edemeyecek hale gelmesi durumunda Hakem, bir defaya mahsus olmak üzere üç dakikalık ara verebilir.

c) Oyuncunun kontrolü dışındaki bir sebepten ötürü giysileri, ayakkabısı veya diğer teçhizatı (raket hariç) onun oyuna devamını imkansız kılacak veya arzu edilmeyecek bir şekilde düzeltilmesi mümkün olmayan bir hale geldiği taktirde, Hakem tarafından bu durumun düzeltilmesine yetecek bir süre oyuna ara verilebilir.

d) Hakem, gerekli gördüğü zaman ve münasip göreceği süre ile oyuna ara vermeye veya ertelemeye yetkilidir.

e) Üçüncü setten veya bayanlarda ikinci setten sonra oyunculardan her birinin dinlenme hakkı vardır. Bu dinlenme süresi 10 dakikayı geçemez, ancak 15 derece kuzey ve 15 derece güney paralelleri arasında yer alan ülkelerde bu süre 45 dakikadır. Bundan başka, oyuncuların kontrolü dışındaki haller dolayısıyla, icabettiği taktirde, Hakem lüzum gördüğü bir süre için oyuna ara verebilir.

Eğer oyuna ara verilmiş ve daha sonraki bir gün tekrar başlanmışsa, bu taktirde, ancak o sonraki gün oynanan üçüncü setten (bayanlarda ikinci setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set bir tam set olarak nazara alınır.Eğer oyuna ara verilmiş ve aynı gün 10 dakikadan daha uzun bir süre tekrar başlanmışsa bu taktirde, ancak kesintisiz olarak birbirini takiben oynanan üç setten (bayanlarda iki setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set tam set olarak nazara alınır.

Her millet ve/veya tertip komitesi, kendi ülkesinde yapılacak tumuvalar, maçlar ve müsabakalarda uygulanacak kurallarda, bu fıkrada belirtilen şartları değiştirmekte veya tamamen kaldırmakta serbesttir. Davis Kupası ve Federasyon Kupası müsabakalan için yalnız Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından; bu maddede belirtilen şartlar değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

f) Turnuva tertip komiteleri, önceden ilan edilmek şartıyla ve 5 dakikadan fazla olmamak kaydı ile maçlardan önceki oyuncuların ısınma sürelerini kararlaştırmaya yetkilidir.

g) Ceza puanlama sistemlerinin yürürlükte olduğu müsabakalarda hakemin bu sistemler hükümlerine uygun karar vermesi zorunludur.

h) Oyunun devamlılığına ilişkin prensip ve kurala aykırı davranış halinde, Hakem önceden ikazda bulunmak kaydıyla kural dışı davranan oyuncuyu diskalifıye edebilir

31- KAPTANLIK VE TALİMAT VERME

Takım müsabakalarında oyuncular saha değiştirirken, saha içinde oturan kaptanlarından talimat alabilirler. Ancak, tie-break sırasında saha değiştirirken talimat verilmesi caiz değildir.
Bunun dışında hiç bir maç esnasında oyunculara talimat verilemez.
Bu kural kat'i surette uygulanır ve buna aykırı davranış halinde, önceden ikaz edilmek suretiyle o oyuncu diskalifiye edilebilir.
Ceza puanlaması sisteminin yürürlükte olduğu müsabakalarda, .Hakem bu sisteme istinaden ceza uygular.

Olay 1. Taciz edici şekilde olmaksızın işaretle talimat verilmesi halinde o oyuncu ikaz edilmeli,yoksa diskalifiye mi edilmelidir?
Karar. Bu şekilde veya sözle talimat verildiğini görür görmez Hakemin gerekli tedbiri alması lazımdır. Eğer, Hakem bu şekilde talimat verildiğini görmez ise oyuncular bu konuda onun dikkatini çekebilirler.

Olay 2. Madde 30 (e)' de belirtilen şekilde oyuna ara verildiğinde veya oyun herhangi bir sebeple kesilip oyuncunun sahayı terk etmiş olduğu bir sırada oyuncu talimat alabilir mi ?
Karar. Evet Oyuncunun sahada olmadığı bu gibi hallerde talimat verme hususunda herhangi bir kısıtlama yoktur.
AÇIKLAMA. Her türlü nasihat bilgi ve emir verme talimat mahiyetindedir.

32- TOPLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Topların belirli bir oyun sayısından sonra değiştirilmesinin kararlaştınldığı hallerde, eğer kararlaştırılan doğru zamanda toplar değiştirilmemiş ise, normal olarak yeni toplarla hangi oyuncu (veya çift) servis atacak idi ise, yeniden servis atma sırası ona (veya onlara) geldiğinde hata düzeltilir ve toplar değiştirilir. Bundan sonra da, daha önce kararlaştırılmış oyun sayısına göre top değişimi yapılmasına devam olunur,

33- ÇİFTLER OYUNU

Aşağıdaki istisnalar dışında, yukarıda belirtilen kurallar çiftler oyununda da aynen geçerlidir.

34- ÇİFTLER SAHASI

Çiftler oyununda saha 10.97 m. (36 feet) genişliktedir, yani, her iki yanda tekler oyunundaki sahadan 1.37'şer (4 1/2 feet) metre daha geniştir ve iki servis çizgisinin arasında kalan tekler yan çizgilerine servis yan çizgileri denir.

Bunun dışında saha, 1.madde'de tanımlanan şekildedir, ancak, ağın her iki yanındaki ana çizgi ile servis çizgileri arasında kalan tekler yan çizgileri arzu edildiği takdirde kaldırılabilir. (silinebilir).

35- ÇİFTLERDE SERVİS ATMA SIRASI

Servis atma sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır ;

Her setin ilk oyununda, servis atma sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin servis atacağını kararlaştırır. Rakip çift de, ikinci oyun için aynı şekilde hangi eşin servis atacağını kararlaştırır. Birinci oyunda servis atan oyuncunun eşi üçüncü oyunda, ikinci oyunda servis atan oyuncunun eşi de dördüncü oyunda servis atar ve setin müteakip oyunlarında aynı sıraya uyularak servis atılır.

Olay 1. Bir çiftler maçında oyunculardan biri maç saatinde gelmemişse ve onun eşi rakip oyunculara karşı tek başına oynamasına izin verilmesini isterse, bu mümkün müdür ?
Karar. Hayır.

36- ÇİFTLERDE SERVİS KARŞILAMA SIRASI

Servis karşılama sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır ;
Her setin ilk oyununda, servis karşılama sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin ilk servisi karşılayacağını kararlaştınr ve aynı eş tüm set boyunca her tek sayılı oyunda ilk servisi karşılamaya devam eder. Eşler, her oyun esnasında münavebe ile servisi karşılar.

Olay 1. Çiftler oyununda servis atanın eşi veya karşılayanın eşi, karşılayanın görüşünü engelleyecek bir şekilde durabilir mi ?
Karar. Evet Servis atanın eşi veya karşılayanın eşi ağın kendilerine ait kısmında, "sahanın içinde veya dışında dilediği yerde durabilir."

37- ÇİFTLERDE SERVİS ATMA SIRASINDA YANLIŞLIK YAPILMASI

Eşlerden biri sıra kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık fark edildiğinde, asıl servis atma sırası kendisinde olan eş servis atar: Fakat bu yanlışlığın fark edilmesinden önce alınmış olan tüm puanlar ve yapılmış hatalar geçerli sayılır.
Böyle bir yanlışlığın fark edilmesinden önce bir oyun tamamlanmış ise, bu takdirde, servis atma sırası bu değişikliğe uygun olarak devam eder.

38- ÇİFTLERDE SERVİS KARŞILAMA SIRASINDA YANLIŞLIK YAPILMASI

Bir oyunda karşılayanlar tarafından karşılama sırası değiştirilirse, bu yanlışlığın anlaşıldığı oyunun sonuna kadar bu değişiklik devam eder, fakat, o sette, servis karşılayacakları müteakip oyunda, eşler tekrar asıl karşılama sıralarına uyarlar.

39- ÇİFTLERDE SERVİS HATASI

Madde 10'da belirtilen durumlarda veya topun servis atanın eşine yahut onun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi halinde servis hatalıdır. Fakat, servis atıldıktan sonra, top yere düşmeden önce karşılayanın eşine veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse , servis atan puanı kazanır. Madde 14 (a) hükmü saklıdır.

40- ÇİFTLERDE TOPA VURUŞ TARZI

Rakip çiftlerden biri veya diğeri tarafından topa münavebe ile vurulur ve bu kurala aykırı olarak, oyunculardan birinin top oyunda iken kendi eşi vurduktan sonra topa raketiyle değmesi halinde o puanı rakipleri kazanır.
NOT : Aksi belirtilmediği takdirde . işbu kurallardaki erkeklerle ilgili hükümler, kadınlar için de aynen geçerlidir.

TENİS KURALLARI'na EKTİR :

ULUSLARARASI TENİS FEDERASYONU - Madde 69

Tenis Kurallan'nın resmi ve baglayıcı metni daima lngilizce olup başka bir alternatifi veya tercümesi geçerli değildir. Ancak, "Değişiklik Bildirimi" başlıklı 2l.Madde gereğince, Konseyin yıllık genel kurulu'nda 2/3 oy çokluğu ile kabul edilerek Uluslararası Tenis Federasyonu'na iletilen değişiklik kararları geçerli olabilir.

Bu değişiklikler, Genel Kurul'un çoğunlukla aksine karar vermemiş olması kaydıyla, karar tarihini takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme Komitesi'nin kurallarla ilgili acil yorum gerektiren sorunlar hakkında, bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunmak kaydı ile karar verme yetkisi mevcuttur.

Bu madde, Konsey Genel Kurulu'nun ancak oybirliği ile vereceği kararla değiştirilebilir.

EK-I

3. MADDE ' DE AÇIKLANAN TESTLERİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR

1. Aksi açıklanmadıkça tüm testlerin takriben 20 santigrad derece sıcaklıkta ve takriben %60 oranında rutubetli ortamda yapılması gerekir. Tüm topların kutularından çıkarılarak testin yapılmasından önce 24 saat süreyle, açıklanan ısı ve rutubet derecesinde bekletilmesi ve testin başlangıcında da aynı ısı ve rutubet derecesinin mevcut olması gerekir.

2. Aksi açıklanmadıkça testin yapılacağı yerdeki atmosfer basıncının barometrik ölçüsü takriben 76 cm. olmalıdır.

3. Oyunun oynandığı yerdeki ortalama ısı, rutubet ve barometrik ölçü yukarıda belirtilen birimlerden farklı ise diğer ölçüler bu birimler nazara alınmak suretiyle tesbit edilebilir.

Her Ulusal Birlik (veya Federasyon) tesbit ettiği bu tip ayarlanmış ölçüleri Uluslararası Tenis Federasyonıi na bildirir ve bunlar onaylandığı takdirde o bölgede uygulanması kabul edilir.

4. Topların çaplarının ölçülmesi için yapılacak testlerde, tercihan zor aşınan ve 0.32 cm. kalınlığında, metalden mamul, halka şeklinde bir ölçü aleti kullanılır. Bu , halka şeklindeki ölçü aletinin bir tarafının çapı 6.54 cm. , diğer tarafının çapı 6.86 cm. olmalıdır. Halkanın iç yüzünün profıli 0.16 cm. yarıçapında iç bükey olmalıdır. Halkanın dar tarafından top kendi ağırlığı ile düşmemeli, geniş tarafından ise kendi ağırlığı ile düşebilmelidir.

5. 3.madde'de belirtilen tüm deformasyon (şekil değiştirme) ve aksi istikametteki deformasyon değişikliği testlerinde, Percy Herbert Stevens tarafından imal olunup lngiltere'de 230250 Patent Numarası ile patentli makina ile onun ekleri ve geliştirilmiş şekilleri kullanılır. Aynca, Stevens makinasına eşdeğer neticeler veren ve bir Ulusal Birlik (veya Federasyon) tarafından onaylanmış başka bir makina da kullanılabilir.

6. Testlerin yapılma usulleri ;
a. Ön sıkıştırma : Her top teste tabi tutulmadan önce, birbirine dik açı teşkil eden, üç ayrı çapı esas alınarak birbirini takiben üç kez, takriben 2.54 cm. kadar sabit olarak sıkıştırılır. Bu hareket üç kez tekrarlanmalıdır. (Bu şekilde toplam dokuz kez sıkıştırılır.) Tüm testler ön sıkıştırmadan itibaren iki saat içinde tamamlanmalıdır.

b. Zıplama testi : (3.Madde'deki gibi) ölçüler, beton zemin ile topun alt kısmı esas alınarak tesbit edilmelidir.

c. Ölçü testi : (Yukarıda 4.parağraftaki gibi)

d. Ağırlıktesti : (Madde 3.'teki gibi)

e. Deformasyon (Şekillendirme) testi : Topun yüzündeki dikişler Stevens makinasının hiç bir presesine değmeyecek şekilde top makinaya yerleştirilir. Bu durumda iken gerekli ağırlık uygulanarak gösterge ve müşir hizaya getirilir ve sıfırlanır. 8.165 kg. lık test ağırlığı konmak suretiyle çark elle ve sabit bir hızla çevrilerek topun üzerine basınç uygulanır. Ağırlığın konduğu terazinin, ağırlığın tatbiki sebebiyle aşağıya doğru hareket etmesi anından itibaren beş saniye sonra gösterge ile müşirin yeniden aynı hizaya gelmesi beklenir. Her uygulamadan sonra göstergedeki rakkam okunur. (İçeri doğru deformasyon). Çark tekrar çevrilerek göstergede 10 rakkamı okunur. (2.54 cm. defomıasyon) Ondan sonra çark aksi istikamette çevrilerek müşir ile gösterge aynı hizaya gelinceye kadar basınç kaldırılır. On saniye beklendikten sonra gerekirse müşir ile gösterge yeniden ayarlanır. Ondan sonra göstergedeki rakkam okunur. (Aksi istikametteki deformasyon) Bu işlem her top için, ilk durumlarına ve birbirlerine dik açı teşkil eden iki ayrı çaplarından uygulanmak suretiyle tekrarlanır.

EK-II

TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS KURALLARI

Tekerlekli sandalye ile oynanan tenis oyununda da Uluslararası Tenis Federasyonu'nun sağlıklı kişiler için kabul etmiş olduğu kurallar uygulanır. Sadece, tekerlekli sandalye ile tenis oynayan oyuncular için topun yerde iki defa zıplamasına izin verilir.

1- MÜSABIK TEKERLEKLİ SANDALYE OYUNCUSU

Bir şahsın müsabık tekerlekli sandalyeli tenis oyuncusu olması için, oyuncunun hareketle ilgili bir sakatlığı olduğunun tıbbi olarak teşhis edilmiş olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle oyuncunun bir veya iki el ve ayaklarında tam veya tama yakın olmak üzere hareket kaybının mevcut olması gerekmektedir Eğer bu fonksiyonel kısıtlamalar sonucu oyuncu sağlıklı oyuncuların oynadığı tenis müsabakalarında oynayamayacak durumda ise (yani kort içerisinde yeterli hızla hareket etme kabiliyetine haiz değilse) bu kişi IWTF (Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Federasyonu) tumuvalarında tekerlekli sandalye müsabakalarında oynayabilir.

Kazalar, omurga yaralanmalan ve diğer hastalıklar sonucu, en az üç uzvunda hareket ve güç kısıtlaması bulunan oyuncu, quadraplegic bölümü oyuncusu olarak nitelendirilir. Aynca bu gruba, yürüyen quadreplegicler, motor gücüyle hareket eden tekerlekli sandalye kullanıcılan ve triple amputees (uzuvları kesilmiş kimseler) de dahildir. Sandalyeyi hareket ettirmek için her iki kolunu hareket ettiremeyen oyuncuların ayaklarını kullanmalarına müsaade edilmiştir. Her hangi bir kuşku söz konusu olduğunda oyuncunun ayaklarını kullanıp kullanmaması için IWTF gerekli kararı alabilir.

Herhangi bir oyuncunun müsabık tekerlekli sandalyeli tenis oyuncusu olarak belirlenmesi hususunda herhangi bir şüphenin belirmesi durumunda IWTF Kural Komitesi oyuncunun hangi gruba gireceği ve/veya elenmesi hususunda yetkisini kullanma hakkını saklı tutmuştur. Herhangi bir şüphe durumunda quadraplegic statüsünün tahkiki istenebilir.

2- TOP OYUNDA İKEN

Tekerlekli sandalye ile oynayan teniste geri gönderilmeden önce, topun yerde iki kere zıplamasına müsaade edilir.
a) Eğer top yerde ilk zıplamasından sonra karşılandığı taktirde topun kort sınırları içerisinde zıplamış olması gerekmektedir.
b) Eğer top ikinci zıplamasında karşılanmış ise, ikinci zıplama kort sınırlan içerisinde veya kort sınırları dışarısında olabilir.

3- SERVİS

a) Servisle gönderilen top, servis sahasında yere düştükten sonra, karşılayanın topu geri göndermesinden önce kort sınırlan içerisinde veya kort sınırları dışarısında bir yere düşebilir.
b) Servis atan oyuncu servisi atarken ;
-Sandalyesini yuvarlama (yürütme) ve döndürme suretiyle pozisyonunu değiştiremez. Servisi atan oyuncu orjinal yerini değiştirmeyecek şekilde hafifçe sandalyesini oynatması durumunda yuvarlama ve döndürme suretiyle pozisyonunu değiştirmiş sayılmaz.
-Tekerleklerin herhangi birisiyle ana çizginin gerisinde ve orta çizgi hizası ile yan çizgilerin hizası arasında kalan alanın dışında herhangi bir yere temas edemez
c) Eğer oyuncu kasıtlı olarak herhangi bir alt uzvunu (frenler veya sabit durmayı sağlayan gereçler) servis atmada kullanırsa bu, servis hatası olarak değerlendirilir.
d) Bir quadraplegic oyuncu için servis atmada alışılagelmiş metotlar fıziksel olarak imkansız olursa herhangi bir şahıs oyuncunun servisi atması için topu yukarıdan bırakarak ona yardım edebilir.

4- OYUNCUNUN PUAN KAYBETMESİ

Bir oyuncu aşağıdaki durumlarda puan kaybeder:
a) EĞer oyuncu, top yere üç defa çarpmadan önce topu geri çeviremezse,
b) Top oyunda iken oyuncu eĞer ayakları ile yada alt uzuvları ile yere yada sandalyenin tekerleklerine dokunursa,
c) Eğer oyuncu topa vururken kalçasİyla sandalye arasİndaki teması kaybederse
o puanı kaybetmiş olur.

5- TEKERLEKLİ SANDALYELİ / VÜCUTÇA SAĞLAM OYUNCU TENİSİ

1. Kural'da tanımlanan tekerlekli sandalye oyuncusunun vücutça sağlam oyuncu ile oynaması durumunda Tenis Kurallan uygulanır. Fakat bu durumda tekerlekli sandalye oyuncusu için topun yerde sadece bir kere zıplamasına izin verilir ve dolayısıyla yukarıda belirtilen 2. ve 3. Kurallar uygulanmaz.

BİR KORTUN İŞARETLENMESİ İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Aşağıdaki prosedür çiftler ve tekler kortu içindir.

Önce fılenin pozisyonunu belirleyiniz; bu 42 feet (12.8 m.) uzunluğunda düz bir hattır. Bu hattın orta noktasını işaretleyiniz (yukandaki şekilde X işareti ile gösterilmiştir) bu noktadan başlamak üzere;

13,6 feet (4.1 m.) uzaklakta iç yan çizgilerin fıleyi kestiği a ve b noktalarını işartleyiniz., 16,6 feet(5.03m.) uzaklıkta tekler direklerinin pozisyonlarını işarstleyin.(n,n) 18,0 feet (5.49m.) uzaklıkta fılenin dış yan çizgileri kestiği noktalan işaretleyin.(A,B) 21,0 feet (6.40m.) uzaklıkta 42,0 feet ( 12.8m.) lik hattın son noktalarını teşkil eden çiftler direklerinin pozisyonlarını işaretleyin.(N,N). A ve B noktalarına birer çivi sokun ve bu çivilere birer ölçü şeridi iliştirin. Yan sahayı çaprazlama ölçmek için şeridin birini 53,1 feet (16.18m.) uzatın. Yan çizgileri ölçmek için diğer şeridi 39.0 feet (11.89m.) uzatın. Şeritlerin her ikisini gerin ve kesiştikleri yeri C olarak işaretleyin. Bu kortun köşelerinden birisidir. Diğer köşe noktası olan D'yi işaretlemek için ölçümün tersini yapınız. Bu aşamada ana çizgi olacak olan CD hattının ölçümünün sağlamasını yapabilmek için bu uzunluğun 36,0 feet (10,97m.) olup olmadığını kontrol edin. Aynı zamanda bu hattın merkezi olan J noktası ve C ve D noktasından içe doğru 4,6 feet (1.37m.) mesafede bulunan iç yan çizgileri sonları (c,d) da işaretlenebilir. F,H,G noktalan sayesinde merkez çizgisi ve servis çizgisi de işaretlenebilir. Bu noktaların fıleye uzaklıkları 21,0 feet (6.40m.) dir. Aynı işlem diğer yan saha için de yapıldığında kort tamamlanmış olur.

NOTLAR
i) Eğer sadece bir tekler kortu gerekiyorsa a,b,c,d noktalarının dışında herhangi bir çizgiye gerek yoktur. Fakat kort yukarıdaki şekilde işaretlenebilir. Buna alternatif olarak, A ve B noktaları yerine şeritleri a ve b noktalarına eklenlerek ana çizginin köşeleri (Gd) bulunabilir. Uzunluk olarak 47,5 feet (14.46m.) ve 39.0 feet (11.89m.) kullanılır. File çubukları n-n noktalarında olur ve 33,0 feet ( 10 m.) uzunluğunda tekler filesi kullanılması gerekmektedir.

ii) Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, file tekler direkleri denilen direkler vasıtasıyla n-n noktalarında desteklenerek 3 feet 6 inch (1.07m) yükseklikte durması sağlanır. Tekler direkleri kare kesitinde ise kenarları daire ise çapları 3 inch (7.5 cm.)den fazla olmamalıdır. Kort işaretlenirken bu direkleri yerleştirilmesi esnasında n-n noktalarının her birinin beyaz nokta ile gösterilmeleri gerekmektedir.

TENİS MÜSABAKA SEVK ve İDARE KURALLARI

Gerek ferdi ve gerekse takımlar arasında yapılacak tenis müsabakalarının hakkaniyete uygun ve makul standartlarda yönetilmesi, müsabakalara katılan oyuncular ile antrenörlerin, yöneticilerin ve seyircilerin ayrı ayrı haklarının korunması, tenis sporunun doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması, müsabaka ve maçların sevk ve idaresinde tenis hakemliğinin tek düzeliğinin, yeknesaklığının gerçekleştirilmesi ve tüm kuralların dünya çapında aynı biçim ve standartta uygulanmasının sağlanması amaçlarıyla Uluslararası Tenis Federasyonu (UTF) tarafından, HAKEMLER İÇİN GÖREVLER ve YÖNTEMLER başlığı altında müsabaka sevk ve idare kuralları kabul edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. UTF'na üye olan hemen hemen bütün ülkeler federasyonlarınca da zaman içerisinde kabul edilerek yürürlüğe konulan bu kurallar ülkemizde de 1985 yılı başından itibaren bilfiil uygulanmaya başlanmıştır.

Müsabakaların ülke çapında aynı biçim ve standartta sevk ve idare edilmesi ve hakemlerin her yerde tenis kurallarını bir örnek uygulamalarını sağlayacak olan bu kuralların en iyi şekilde öğrenilmesi ve bunlara harfiyen uyulması gerekmektedir.

I. HAKEMLERİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

A. BAŞHAKEM
1. Müsabaka mahalinde, Müsabaka Talimatı/Yönetmeliği, Tenis Kuralları ve Tenis Sevk ve İdare Kuralları'nın yorumu ve uygulanmasının temininde ve bu konularda çıkabilecek uygulama ve ihtilaflarda nihai ve kesin karar merciidir.

2. Müsabakaların başlamasından önce uygulanacak tüm kural ve kaidelerin hatırlatılması ve gözden geçirilmesi için gerektiğinde bütün hakem ve diğer görevlilerle eğitim ve tanıtım amaçlı toplantılar yapabilir.

3. Gerektiğine, müsabakada görev yapacak olan hakemler içinden birisini Hakem Görevlisi olarak tayin edebilir.

4. Maçlarda görev yapacak hakem ve çizgi hakemlerini belirler, gerektiğinde Hakem Görevlisi tarafından belirlenen hakem ve çizgi hakemlerinin bu görevlerini onaylar.

5. Gerektiğinde hakem ve çizgi hakemlerini değiştirebilir ve/veya çizgi hakemlerinin yerlerin değiştirebilir.

6. Kule hakemlerinin performansını değerlendirir. Değerlendirme formu TTF tarafından verilir.

7. Sahaların ve sahalarda bulunması gereken net ve tekler sopalarının kurallara uygun olduğunu denetler, sahalarda bulunması gereken ve nitelikleri aşağıda belirtilen malzemeleri kontrol eder;

a. Hakem Sandalyesi
Hakem sandalyesinin en az 1.82 m. ve en fazla 2.44 m. yükseklikte olması tavsiye edilir.
Hakem sandalyesinin sahanın ortasında, netin uzantısı hizasında ve net direklerinden 0.91 m. uzaklığa konması gerekir.
Eğer mikrofon tertibatı kullanılacaksa, bunun Açma/Kapama tertibatlı olması ve mikrofonun elde tutulmayacak biçimde kendiliğinden monte edilebilir bir tertibatının olması gerekir. Bu mikrofon tertibatının sadece skorun söylenmesi için kullanılması ve sahada başkaca genel yayın yapan mikrofon ve hoparlör tertibatının olmaması gerekir.

b. Çizgi Hakem Sandalyesi
Servis ve Ana Çizgi hakemlerinin sandalyeleri kendi görev çizgilerinin uzantısı hizasında ve sahayı çevreleyen telin dibinde olmalıdır. Bunlar zeminden yüksek bir platformda olmamalı ve saha çizgilerine 3.7 m. den daha yakına yerleştirilmemelidirler.

Orta Servis ve Yan Çizgi hakemlerinin sandalyeleri, aksi kararlaştırılmadıkça sahanın arkasında ve köşelerde olmalıdır.

Güneşin durumuna göre çizgi hakemlerinin sandalyeleri, bu hakemlerin görüşlerinin güneşten etkilenmeyecek şekil ve tarafta sahaya yerleştirilir.

Sahanın konumu güneş ışıklarının etkisine açık değilse çizgi hakemlerinin sandalyelerin Hakem sandalyesinin karşı tarafında olması gerekir.

c. Net Hakemi Sandalyesi
Net hakemi sandalyesinin net direğinin yanında ve mümkünse Hakem sandalyesinin karşı tarafında olması gerekir.

d. Oyuncuların Sandalyesi
Oyuncuların sandalyelerinin Hakem sandalyesinin iki tarafında bulunması gerekir.

e. Sahada Sunulacak Hizmetler
Her maç sırasında oyuncuların kullanımına hazır biçimde sahada su ve diğer içecekler, bardak, havlu ve talaş bulundurulması gerekir.

f. Ölçü Çubuğu
Net yüksekliği ile tekler sopalarının durumunun ölçülebilmesini teminen sahada ölçü çubuğu veya tel metre bulundurulması şarttır.

g. Kronometre, Hakem Puan Çizelgesi, vs.
Her maçta Hakem için kronometre, Hakem Puan Çizelgesi ve kurşun kalem bulundurulması şarttır.

8. Sahanın arka kısmındaki ve sahayı çevreleyen teller, duvarlar ve/veya brandaların, oyuncuların görüş ve dikkatini dağıtacak şekilde beyaz, sarı veya diğer açık renkte boyalı olmaması sağlanır.

9. Müsabakanın başlamasından önce tüm müsabıklara, müsabaka ve maç şartları hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar ve kontrol eder.(Özellikle kullanılacak topların markası, maçta kullanılacak top sayısı, top değişim sayıları, saha yüzeyinin cinsi, maçların kaç set üzerinden yapılacağı, tie-break uygulanıp uygulanmayacağı-uygulanacaksa hangi setlerde uygulanacağı gibi konularda)

10. Tüm oyuncuların ve görevlilerin görebilecekleri uygun bir yere İlan Tahtası koydurmak ve bu konuda oyunculara bilgi vermek, günlük maç programını hazırlanır hazırlanmaz bu İlan Tahtasında ilan etmek. Günlük maç programını Başhakemden öğrenmek ve/veya teyidini yapmak her oyuncunun kendi sorumluluğundadır.

11. Herkesin görebileceği bir yere konulacak saat ile tüm oyuncu ve görevlilerin ilan olunan zamanda, ilan olunan sahalarda hazır bulunmaları sağlanır ve bu saatin yeri müsabakadan önce ilgililere gösterilir. Aksi kararlaştırılmadıkça bu resmi saatin el veya kol saati olmaması gerekir.

12. Fikstürün yapılmasından önce Turnuva Direktörü veya Turnuva Komitesinden Wild Card'ların kimler olduğunu öğrenir. Turnuva Direktörü ve/veya Komitesi ve Oyuncu Temsilcisi ile aşağıdaki hususlarda görüşür ;
a. Müsabakaya katılacakların son listesi,
b. Fikstürde seri başı olacak oyuncuların tespitine esas Sıralama Listesi,
c. Fikstürün yapılmasında esas alınacak diğer bilgi ve belgeler.

13. Gerek eleme ve gerekse Ana Fikstürü yapmak

14. Eleme ve Ana Fikstür ve diğer ilanı gereken belgeleri hazırlamak ve İlan Tahtasına asarak ilan etmek

15. Maçların aksamamasını ve zamanında oynanarak bitirilmesini sağlayacak biçimde saatleri ve oynanacak sahaları da belirtmek suretiyle Günlük Maç Programını hazırlamak ve gerektiğinde maç programını aksatmamak için maç saatlerini "belirli bir saatten önce olmamak" kaydıyla ilan etmek Günlük Maç Programı'nın hazırlanmasından ve ilan edilmesinden sonra bu programda değişiklik yapılamaz. Bu düzenlemenin aksaksız yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Müsabakadan Önce Birinci günün maç programı yapılmadan önce, bir önceki hafta yapılan turnuva veya turnuvalar ile halen yapılmakta olan turnuvalar dan gelecek oyuncuların durumları ve maçlarına yetişebilmelerini sağlamak için gerekli bilgiler toplanır ve müsabakanın akışını engellememek kaydı ile buna göre ilk günün maç programı hazırlanır.

b) Eleme maçları Müsabakadan önce eleme maçları yapılacaksa, bu eleme maçlarının, Ana fıkstür maçlarının başlamasından bir gün önce tamamlanmasını sağlayacak bir programın yapılması şarttır. Hava şartlan ve diğer önlenmesi imkansız durumlar haricinde, bir oyuncunun günde iki adet (tekler) eleme maçından fazla yapmamasına dikkat edilir Günde birden fazla eleme turu maçı yapılması zorunluğu olsa dahi maç programının eleme fıkstüründeki sıralamaya uygun olması ve fıkstüri,in üst kısmından alta veya alt kısmından üste doğru olan sıralamaya uygun olarak maçların oynatılması gerekir.

c) Ana Fikstür Hava şartlan ve diğer önlenmesi imkansız durumlar haricinde, oyuncuların günde bir tek ve bir çift maçından fazla maç oynamayacak şekilde progrâmın yapılması şarttır. Başhakem tarafından şartlar `gereği aksi kararlaştırılmadıkça, oyuncuların aynı gün hem tek, hem çift maçı var ise, tek maçını önce oynayacak biçimde programın yapılması gerekir.

16. Toprak sahalarda, maçların başlamasından önce tüm sahaların süpürülerek çizgilerinin temizlenmiş olması kontrol edilir.

17. Sahaların müsabakaya uygun olup olmadığını kontrol eder ve buna karar verir.

18. Günlük Maç Programının aksamadan uygulanmasını teminen maçların başlaması için maça çağrının yapılması ve oyuncuların sahaya davet edilmesinin belirlenecek bir yerden yapılmasına karar verebilir. Maça çağırılan oyuncuların oyuna hazır olmaları esastır. Olağan dışı durumlarda maça çağrı yapılması konusunda Başhakem karar verebilir.

19. Herhangi bir maçın , ilan edilenden başka bir sahada yapılmasına karar verebilir. Hava şartlarının elverişli olmaması veya diğer önlenmesi mümkün olmayan sebeplerin vuku bulması halinde, herhangi bir oyuncunun günde birden fazla tek maçı oynamasını önlemek veya turnuvanın zamanında tamamlanabilmesini sağlamak için maçların ilan edilen sahadan başka bir sahalarda oynanmasına karar verebileceği gibi açık havada oynanacak maçı kapalı sahada, kapalı sahada oynanacak maçı açık havada oynatabilir veya ilan edilen zeminden farklı zeminli sahada oynatabilir. Belirtilen bu durumlar dışında herhangi bir maçın, oyuncuların makul bir sebepten dolayı birlikte karar vermeleri dışında, ilk puanın oynanması için ilk servisin atılmasıyla resmen başlamasını müteakiben başka bir sahada devamına izin verilemez. Saha değiştirilmesi gereken hallerde, mümkünse bunun o sırada oynanmakta olan setin tamamlanmasını müteakiben veya oynanmakta olan setteki oyun sayısı toplamının çift rakam olmasını müteakiben yapılması şarttır.

20. Hava şartlarının elverişli olmaması, havanın kararması - ışığın yeterli olmaması ve diğer sebeplerle maçın ertelenmesine karar verebilir. Havanın kararması sebebiyle maçın ertelenmesine karar verilecekse setin tamamlanmasından sonra veya o sırada oynanmakta olan setteki oyun sayısı toplamının çift rakam olmasını müteakiben maçın ertelenmesi gerekir.

21. Ceza Puanlaması Sistemi'nin geçerli olduğu müsabakalarda, Ceza Puanı uygulanan durumları kontrol eder, para cezalarını uygular ve ilgili oyunculara gerekli tebligatları yapar.

22. Müsabaka sırasında ve maçların devamı müddetince daimi olarak müsabaka mahallinde hazır bulunur.

23. Müsabaka sırasında , maçlarda Hakemlik yapamaz.

B. HAKEM GÖREVLİSİ

1) Müsabakadaki maç sayısını dikkate almak suretiyle yeterli sayıda ve yetenekte hakemin temini ile görev almasını sağlar.

2) Gerektiğinde müsabaka öncesinde tüm kural ve yönetmeliklerin gözden geçirilerek hakemlerin maçlara hazırlanmasını teminen tüm hakemlerle eğitici toplantı yapar.

3) Müsabaka sırasında görev alan tüm hakemlerin, adres ve hakem sertifika bilgilerini de içeren listesini yapar. Bu listenin birer örneği Başhakem'e, Turnuva Direktörüne ve gerektiğinde diğer ilgililere verilir.

4) Başhakem'in onayına sunulmâk üzere , her gün için maçlarda görev alacak hakem ve çizgi hakemlerinin listelerini hazırlar.

5) Her maç günü, maçlardan önce o gün görev alacak tüm hakem ve çizgi hakemlerinin katılımıyla bir toplantı yaparak; hakemlerin maçlara dağılımı, çizgi hakemlerinin rotasyonu, çağrıların ve el hareketlerinin kurallara uygun biçimde yapılması konularında gerekli hatırlatmaları ve düzenlemeleri yapar.

6) Tüm saha görevlilerinin (hakemler ve çizgi hakemleri) görevlerini yapmaları sırasındaki performans değerlendirmelerini yapar.

7) Maçlar sırasında daimi olarak müsabaka mahallinde hazır bulunur.

8) Başhakem tarafından aksi kararlaştırılmadıkça maçlarda hakemlik yapamaz.

9) BaşHakem'in görevlerinde ona yardımcı olur.

C. HAKEM

1) Tenis Kuralları, Müsabaka Sevk ve idare Kuralları,Ceza Puanlaması Sistemi ve görev aldığı turnuvaya ait turnuva kuralları hakkında en iyi biçimde bilgi sahibi olmalı ve bunları harfiyen tatbik etmelidir.

2) Kendi kıyafeti Hakkında kurallara uygun davranır.

3) Görev yapacağı maçlardaki oyuncuların isimlerini doğru telaffuz etmek için gerekli bilgileri temin eder.

4) Görev yapacağı maçlarda, oyuncuların sahaya gelmelerinden önce maçın oynanacağı sahada hazır bulunur.

5) Maçın başlamasından önce Sahada oyuncular ile küçük bir toplantı yaparak ;
a. Oyunculara maçla ilgili gerekli bilgileri verir.
b. Isınmanın başlamasından önce oyuncuların önünde, para atmak suretiyle servis ve saha seçimi için kura işlemini gerçekleştirir. Maçın başlamasından önce ertelenmesi söz konusu olursa, mevcut kura sonucuna göre oyuncuların yeniden seçim hakkı mevcuttur.
c. Oyuncuların giyimlerinin kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder, kurallara uygun olmayan giyimlerinin değiştirilerek düzeltilmesi için oyunculara 15 dakikayı geçmemek üzere süre tanır, 15 dakikada bu düzeltmeyi yapmayan oyuncu hükmen mağlup ilan edilir.

6) Isınma, puanlar arası 20 saniye, saha değiştirme 90 saniye ve kurallarla ilgili diğer spesifik zaman periyotlarını takip ve kontrol etmek için bir el kronometresi kullanmalı ve bu süreleri titizlikle takip etmelidir.

7) Oyun esnasında meydana gelebilecek (Questions of Fact) somut pozisyonların oluşum tarzına ilişkin hususlarda nihai ve kesin kararını verir.(Çizgi hakemi görevlendirilmemiş ise tüm çizgiler için de bu sorumluluk Hakem'e aittir.).

8) Oyuncuların ve sahada görevli tüm çizgi hakemlerinin kurallara uygun davranmalarını kontrol ve temin eder.

9) Maçın daha iyi sevk ve idaresi amacıyla, gerektiğinde çizgi hakemlerini başkaları ile değiştirebilir ve/veya kendi aralarında görevlerini değiştirebilir

10) Kuralların belli bir pozisyona uygulanması (Questions of Law) hususunda birinci derecede kararını verir. Bu husustaki kararlara karşı , kurallar gereği oyuncuların Başhakem nezdinde itiraz hakları saklıdır.

11) Her puanın kazanılmasını müteakiben, kurallara uygun biçimde skoru ilan eder.

12) Çizgi hakemlerinin alçak sesle yaptıkları çağrılan ve çizgilere çok yakın olan pozisyonlarda yapılan çağrılan, oyuncuların şüpheye düşmelerini önlemek ve şüphelerini gidermek amacıyla tekrar ederek teyid eder.

13) Hakem Puan Çizelgesi 'ni kurallara uygun biçimde doldurur.

14) Çizgi Hakemlerinin hatalı çağrılarında, çağrının hatalı olduğundan emin olmak kaydıyla ve hatanın yapılmasını müteakiben ANINDA hatalı çağrıyı düzeltir. Bu tip düzeltmelerin, aşağıda i I/B-2 maddesinde belirtilen kurallara uygun Yapılması şarttır. Çizgi Hakemi tarafından verilmeyen Ayak Hataları, Hakem tarafından verilir. Ancak, bu durumda da Hakem'in çizgi hakeminin hatalı olduğundan emin olması şarttır.

15) Herhangi bir pozisyonda topun sahada bıraktığı izi incelemek ve karar vermek hakkı ve yetkisi Hakem'indir. Toprak sahalar dışındaki sahalarda top izi incelemesi yapılamaz.(Top izi İncelemesi Kuralları, aşağıda II/B3 Maddededir).

16) Seyircilerin kontrolü için elinden geldiğince gerekli tedbirleri almak Hakem'in görevidir. Seyircilerin, müsabakanın devamını engelleyici hareketlerde bulunmaları halinde, Hakem nazik bir lisanla onlan sükunete davet eder ve maçın kurallara uygun şekilde devam etmesi hususunda yardımcı olmalarını ve işbirliğinde bulunmalarını rica eder.

17) Hakem, top toplayıcıların idaresinde sorumludur. Onların oyuncuları rahatsız etmeksizin yardımlarını devam ettirmelerini sağlar.

18) Maç için yeterli sayıda topun sahada hazır bulundurulmasından ve topların zamanında değiştirilmesinden sorumlu olduğu gibi topların patlak olup olmadığı ve/veya havasının kaçmış olup olmadığı hususlarında da karar verir. Maçın oynanması sırasında , doğru sayıda topun sahada bulunmasından sorumludur. Oyun sırasında kaybolan topun yerine aynı evsafta bir topun verilmesi için en uygun zamanı Hakem kararlaştırır. Oyunun gecikmemesi için her top değişiminden önce yeterli sayıda topun kutularının açılmak suretiyle kontrol edilerek hazırlanmasından Hakem sorumludur.

19) Saha şartlarının (zemin,çizgiler,net,yağmur,sis vb.) kurallara uygun olup olmadığına .ve maç süresince bu şartlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve bozuklukların oyunu durduracak veya erteleyecek derecede olup olmadığına karar verir. Eğer oyunun durdurulmasına karar verirse, oyunu durdurarak durumu derhal Başhakem'e bildirir Maçın durdurulmasından itibaren, ertelenmesine karar verilinceye kadar Hakem ve diğer saha görevlilerin sahayı terk etmemeleri gerekir. Maçı durdurma nedeni havanın kararması ise, setin tamamlanmasını müteakiben veya o sırada oynanmakta olan setteki oyun sayısı toplamının çift sayı olmasını müteakiben maç durdurulmalıdır. Maçın durdurulması ve/veya ertelenmesi halinde Hakem, o andaki saati,puan - oyun- set durumunu, servis atan oyuncunun adını, oyuncuların sahadaki duruş yerlerini kaydeder ve toplan muhafaza altına alır.

20) Maçın bitimini müteakiben, Hakem, Hakem Puan Çizelgesi ile Ceza Puanlama Sistemine göre verilen cezalar da dahil olmak üzere maç hakkındaki raporunu Başhakem'e verir.

D. ÇİZGİ HAKEMİ

1. Tenis Kuralları ile Sevk ve idare Kurallarını iyi derecede bilmeli ve bu mevzuatı el altında bulundurarak incelemek suretiyle bilgisini devamlı tazelemeli ve artırmalıdır.

2. Kendi kıyafeti hakkındaki kurallara uygun davranmalı, oyuncuların dikkatini ve görüşünü dağıtmamak için kesinlikle beyaz, san ve diğer açık renkli giysiler giymemelidir.

3. Görev yerinde daima zamanında hazır bulunmalıdır.

4. Görevli olduğu çizgiyi en iyi şekilde görebilecek tarzda pozisyon almalıdır.

5. Sadece kendi görevli olduğu çizgiye ilişkin çağrıları yapmalı, görevli olmadığı çizgiler ile ilgili pozisyonlar hakkında hiç bir şekilde fikir beyan etmemelidir.

6. Ana çizgi, Yan çizgi ve Orta Servis Çizgi 'lerinde görev aldığında Ayak Hatası yapıldığında çağrıda bulunmalıdır.

7. Herhangi bir topu göremediği takdirde derhal , göremediğine dair işareti yapmalıdır.

8. Yanlış bir çağrı yaptığını fark ettiği anda derhal düzeltme çağrısında bulunmalıdır.

9. Topun gerçekten saha çizgileri dışına düşmesinden önce "Dışarıda" ve/veya "Hatâ" çağrısında bulunmamalıdır.

10. Hakemin, herhangi bir kararını düzeltmesi/değiştirmesi halinde kesinlikle sessiz kalmalıdır. Oyuncuların herhangi bir itirazı halinde durumu Hakeme bildirmelidir.

11. Hakemin görmediği herhangi bir kurallara aykırı hareket halinde, bunu derhal Hakeme bildirmelidir.

12. Tuvalet veya kıyafet değiştirme molası alan oyuncu ile beraber g,it ve onun bu molayı başka amaçla kullanmadığından emin ol. Eğer kurallar ihlal ediliyorsa, oyuncuya kuralları ihlal ettiğini söyle ve durumu kule hakemine bildir.

13. Toplan tutmamalı, oyuncuların havlularını vesair eşyalarını tutmamalıdır.

14. Seyircilerle herhangi bir diyaloga girmemelidir.

15. Kesinlikle oyuncuları alkışlamamalıdır.

16. Hakemin izni olmaksızın sahayı terk etmemelidir.

II. HAKEMLERİN SEVK VE İDARE KURALLARI

A. KURALLARIN BELİRLİ POZİSYONLARA UYGULANMASI (QUESTIONS OF TENNIS LAW)

Tenis Kuralları, Müsabaka Sevk ve İdare Kuralları, Turnuva Kuralları ve diğer her türlü tenis mevzuatının oyun sırasında meydana gelen belirli pozisyonlara uygulanması "Questions of Tennis Law" olarak nitelendirilir. Kuralların belirli bir pozisyona uygulanması hususunda birinci derecede karar verme yetkisi ve hakkı hakemindir. Ancak, Hakemin herhangi bir pozisyonda kuralların nasıl uygulanacağı hususunda bir tereddüdü olursa veya hakemin kuraların uygulanması hususundaki bir kararına herhangi bir oyuncunun itirazı olur ise bu taktirde hakem derhal başhakemi çağırır. Bu durumda Başhakemin vereceği karar kesindir.

Oyuncunun İtirazı

Oyuncuların, Tenis Kurallarının uygulanması hususundaki kararlara karşı itiraz hakları mevcut olup bu itirazın yapılması ve değerlendirilmesi hususundaki prosedür aşağıda anlatılmaktadır. Oyuncuların, hakemin bir pozisyonda kuralların uygulanışına ilişkin bir kararın yanlış olduğu hususunda ciddi bir endişesi olduğu taktirde, ciddi ve adaba uygun biçimde bunu derhal hakem sandalyesine giderek hakeme bildirir. Bunun üzerine hakem oyunu durdurur, mikrofonu kapatır ve derhal Başhakemi çağırır. Başhakem sahaya geldiğinde, önce Hakem kendisi olayı ve kendi görüşünü ve verdiği karan başhakeme anlatır,sonra oyuncu görüşünü ve itirazını bildirir. Başhakem,bu kısa görüşme sonunda,hakemin verdiği karan onaylar veya değiştirir. Bu şekilde vereceği karan müteakiben Başhakemin "Oynayınız" çağrısı ile oyuncuların oyuna başlamaları gerekir. Tüm bu itirazlar ile Başhakemin itirazı çözümlemesi işlemlerinin 20 saniyelik sürede yapılmasına gayret gösterilir ve "Oynayınız" çağrısını müteakiben de 20 saniyelik süre yeniden başlar ve bu süre İçinde oyuna başlanmalıdır.

B. OYUN SIRASINDAKİ SOMUT POZİSYONLAR HAKKINDA KARAR VERİLMESİ (QUESTIONS OF FACT)

Oyun sırasında meydana gelecek somut pozisyonların oluşum tarzı ve buna ilişkin hususlarda karar verilmesine "Questions of Fact" olarak nitelendirilir. Oyun sırasında meydana gelen somut pozisyonlar (Questions of Fact) hakkında nihai ve kesin karar mercii sahada görev yapan çizgi hakemleri ve hakemdir, Sahada meydana gelecek herhangi bir somut pozisyonun nasıl ve ne şekilde meydana gelmiş olduğuna ancak ve ancak çizgi hakemleri ve hakem karar verebilir ve onların bu hususta verecekleri kararlar kesin olduğu gibi gerek oyuncuları ve gerekirse Başhakemi bağlayıcı niteliktedir.

Bu konuda oyuncular,ancak hakemin herhangi bir puanın kazanılmasını müteakiben verdiği puan kararına karşı, oluşan somut pozisyonun doğru değerlendirilip değerlendirilmediğini tahkik etmesi için istekte bulunabilirler. Böyle bir istek halinde,hakem derhal, ya kendisi kendi görüşüne göre veya pozisyonun oluştuğu kısımdaki görevli çizgi hakeminden bilgi almak suretiyle isteği cevaplar ve kararını verir. Oyuncuların bu şekildeki isteklerinin mutlaka hakemin herhangi bir puanın oynanması sırasında ve top oyunda iken oyuncuların bu şekilde istekte bulunmaları doğru değildir ve kabul olunamaz. Hakemin bu tip durumlar da yapacağı şey tamamen,oluşan o somut pozisyonun doğru değerlendirilip değerlendirilmemiş olduğu araştırıp anında karar vermekten ibarettir Eğer kendisi pozisyonu hiç bir tereddüde mahal bırakmayacak biçimde görmüşse anında durumu söylemek suretiyle oyuncunun tereddüttünü giderir,kendisi pozisyon hakkında tereddütlü ise ilgili çizgi hakeminden bilgi almak suretiyle oyuncunun tereddütünü giderir. Burada sözü edilen oyuncu itiraz veya istekleri daha ziyade bir somut pozisyonun neticesinde verilen kararın tahkiki mahiyetindedir. Bu konudaki itiraz , tahkik ve karar işlemlerinin 20 saniyelik sürede tamamlanması gerekir. Ancak, Hake gerekli gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir ve bu durumda da Hakem'in "Oynayınız" çağrısı ile oyuna devam olunur.

1. Oyuncunun İtirazı
Oyun sırasında meydana gelen bir somut pozisyon hakkında verilen karar üzerine oyuncuların Başhakem nezdinde itirazda bulunması kesinlikle mümkün değildir.

2. Düzeltme (Hakemin Çizgi Hakemlerinin kararını değiştirmesi)
Hakem, ancak açık bir hatanın varlığı halinde ve anında olmak kaydı ile Çizgi Hakemlerinin kararlarını değiştirmesi mümkündür.

a. Açık Hata
"Açık Hata" kavramının tarif edilmesi oldukça zordur. Ancak, bu hususun pratikte uygulanabilmesi için ; Hakemin, yardımcısının (çizgi hakeminin) kararının her türlü şüpheden uzak bir şekilde yanlış olduğuna kanaat getirmesi şarttır. Bunun için de, Hakemin, yardımcılarının kararının yanlış olduğu hakkında sadece tereddi,ite düşmesi ve hele bunun kendisine uzak olan çizgilerde meydana gelmiş olması halinde kesinlikle karan değiştirme yoluna gitmemesi gerekir. Hakemin, bir çizgi hakeminin içeride olduğuna karar verdiği bir top hakkındaki kararını değiştirebilmesi için, o topun çizginin (sahanın) dışına değdiğini ve çizgi ile topun izi arasında bir mesafe olduğunu görmüş olması ; bir çizgi hakeminin dışarıda veya hata şeklinde verdiği bir kararını değiştirebilmesi için de, o topun çizginin üzerine veya içine düşmüş olduğunu görmüş olması şarttır.
Çizgi Hakemi tarafından verilmeyen Ayak Hatalarında da , Hakemin aynı yönteme uygun biçimde karar vermesi gerekir.

b. Anında karar verme
Tenis Kuralları'nın 29.Maddesi, Açık Hata'nın varlığına ek olarak Hakem'in çizgi hakemin yanlış kararını (çağrısını) anında düzeltmesini de şart koşmuştur. Bu düzeltmenin, çizgi hakeminin yanlış çağrısı ile aynı anda yapılması gerekir. Hakemin, oyuncuların itirazı üzerine karar Kuralları'nın asla caiz değildir.

Çizgi hakeminin de, oyuncuların itirazı üzerine karar değiştirmesi asla caiz değildir.

3. Top İzinin İncelenmesine İlişkin Yöntemler

a. Sadece toprak sahalarda top izinin incelenmesi söz konusudur.

b. Bir puan bitirici vuruştan sonra veya oyun devam ederken (rally) bir oyuncunun oyunu durdurması halinde (oyuncuların refleksle topa vurmaları kabul edilir), eğer kule hakemi bulunduğu sandalyesinde, yapılan çağrıdan emin değilse, oyuncunun isteği üzerine top izi incelemesi yapar.

c. Hakem. top izinin incelenmesine karar verdiğinde sandalyesinden inerek, topun izinin yerini göstermemişse, çizgi hakeminden izi göstermesini mutlaka ister, ancak incelemesini mutlaka kendisi, yapmalıdır.

d. Çizgi hakemi ve kule hakemi topun izinin yerinden emin olamadıkları takdirde ve topun izi tam olarak belli değilse (iz okunamıyorsa), yapılmış olan ilk çağrı geçerlidir.

e. Toprak sahalarda oynanan müsabakalarda Hakemin çağrıda bulunmakta acele etmemesi ve ancak topun düştüğü yerden emin olduktan sonra çağrıda bulunması gerekir Eğer bu konuda şüpheye düşmüş ise, çağrı yapmadan önce topun izinin incelenmesi gerekip gerekmediği hususunda karar vermesi gerekir.

f. Çiftlerde, itirazda bulunan oyuncunun itirazının eşi ile birlikte oyunu durdukları veya Hakemin oyunu durdurduğu zaman yapması gerekir. Böyle bir itiraz yapıldığında Hakem, öncelikle itirazın yapılış tarzının kurallara uygun olup olmadığına karar verir. İtirazın yapılış tarzı kurallara uygun değilse veya geç itirazda bulunulmuş ise Hakem, rakibin kasti olarak engellendiğine karar verebilir.

g. Kule hakemi son kararını vermeden önce, oyuncu topun izini silerse, bu topun içeride olduğunu kabul ediyor demektir.

h. Oyuncuların topun izini incelemek üzere ağın diğer tarafına geçmesi halinde Ceza Puanlaması Sistemine göre "Sportmenliğe Aykırılık"tan dolayı ceza verilir.

C. TURNUVANIN / MAÇIN BAŞLAMASI

Turnuva ilk maç için ilk servisin atılması ile resmen başlamış olur. Maç da ilk servisin atılmasıyla başlar.

D. OYUNCULARIN DİNLENMESİ, SAKATLANMA

1. İki Turnuva Arasında
Oyuncuların bir önceki hafta, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafın kabul edilmiş herhangi bir Turnuvaya katılmış olması ve oynadığı maçın tarih ve saatini kendisine bildirmesi halinde Başhakem, oyna bu son maç ile başlayacak olan Turnuvada oynayacağı ilk maç arasında bir tam günlük dinlenme süresi tanır. Ancak, hava şartlan veya müsabakanın zamanında tamamlanmasını önleyebilecek diğer önlenemeyen şartlar sebebiyle yahut oyuncunun bir önceki Turnuvada finalist olması ve finalin gecikme sebebiyle pazartesi günü veya daha sonraki bir günde oynanmış olması halinde bu istirahat süresi verilemez.

2. Eleme Turları ile Ana Fikstür Maçları Arasında
İstisnai durumlar dışında, eleme turunda final oynayan oyuncuların fıkstürdeki ilk Maçlarının 12 saatlik bir dinlenme süresinden daha kısa zamanda başlatılmaması gerekir. Eleme Turlarında bir günde iki tek maçı yapmış olan oyuncunun ana fıkstürdeki ilk tek maçının ertesi güne konulmaması gerekir, (Bu oyuncu ana fıkstüre Lucky Looser olarak kabul edilmişse bu kural uygulanmaz.)

3. Maçlar Arasında
Hava şartlan ve diğer önlenmesi imkansız durumlar haricinde, oyuncuların günde bir tek ve bir çift maçından fazla maç oynamayacak şekilde maç programının yapılması ve bir önceki turda oynadığı son maç ile müteakip turdaki maç saati arasında en az 12 saatlik dinlenme süresi verilmesi şarttır. Bir günde birden fazla maç oynatılması gerektiğinde oyuncunun art arda tekler ve çiftler finalini oynaması hali dışında maç arasında aşağıdaki dinlenme sürelerinin oyunculara tanınması gerekir ;
a. Önceki maç 1 saatten az sürmüşse ; 30 dakika dinlenme.
b. Önceki maç 1 saat ile 1 saat 30 dakika arasında sürmüşse ; 1 saat dinlenme.
c. Önceki maç 1 saat 30 dakikadan fazla sürmüşse ; 1 saat 30 dakika dinlenme.

4. Tıbbi Durumlar

a. Tıbbi Mola
Bir oyuncu, maç veya ısınma sırasında bir tıbbi durumu olduğunu söylerse veya bir tıbbi durumu nedeniyle teşhis ve yedavi gerekriğine inanıyorsa, kule hakeminden Spor Sağlıkçısını görmeyi isteyeblir. Spor Sağlıkçısına, bu durum için bir defalık, 3 dakika tıbbi mola için yetki verilir. Oyuncu bu isteğini, maç esnasında veya ısınma sırasında, her zaman yapabilir. Bir oyuncunun tıbbi değerlendirme ve tedavisi sadece Spor Sağlıkçısı tarafından yapılır. Spor Sağloıkçısının isteği halinde Turnuva Doktoru değerlendirme ve tedavide yardımcı olabilir. Spor Sağlıkçısının, eğer istenirse Turnuva Doktorunun, oyuncunun tıbbi durumunu değerlendirmesi ve teşhisinden sonra , mola başlar. Spor Sağlıkçısı veya turnuva Doktoru karar verirse değerlendirme veya tedavi kort dışında yapılabilir. Spor Sağlıkçısı gerek görürse, ısı bağlantılı fiziksel durumları tedavi edebilir. Ancak bir oyuncunun bir maç süresince, her türlü kramp durumlarında sadece bir tıbbi mola almasına izin verilebilir.

b. Tıbbi Tedavi
Bir oyuncu, saha değişimleri sırasındaki 90 saniyelik ara vermelerde veya 120 saniyelik set aralarında, Spor Sağlıkçısından veya Doktordan kortta tıbbi değerlendirme, tedavi ve tıbbi takviye alabilir. Oyuncu bu talebini kule hakemine yapmalıdır. Ancak bu tıbbi tedavi iki saha değişimini aşmamalıdır.

c. Tedavi Edilemeyen Tıbbi Durumlar

Bir maç esnasında (ısınma dahil) herhangi bir zamanda, aşağıdaki durumlarda, oyuncular tıbbi tedavi alamayabilirler;

i. Spor Sağlıkçısı tarafından mevcut tıbbi tedavi ile uygun şekilde tedavi edilemeyeceği belirtilen hastalıklar ve tıbbi durumlar
ii. Önceden mevcut olan ve oyun sırasında meydana gelmemiş olan tıbbi durumlar
iii. Genel yorgunluk halleri
iv. Enjeksiyon, damara zerketme veya oksijen verilmesini gerektiren durumlar. Ancak, kort dışında kan şekerini ölçen cihazları kullanmasına ve gerektiğinde insülinkullanan şeker hastaları bunların dışında tutulurlar.

d. Tıbbi Mola Kuralları

i. Isınma esnasında
Isınma esnasında bir oyuncunun maça başlamasını engelleyecek bir tıbbi durumun olması halinde, oyuncu bir tıbbi mola alabilir veya veya ısınma süresinin bitiminden sonra maç başlamadan 90 saniyelik bir tedavi süresi alabilir. Tıbbi mola aldıktan ve tadavi uygulandıktan sonra oyuncunun fiziksel olarak maçı oynayamayacak durumda olduğu anlaşılırsa maç başlatılmaz. Isınma sırasında meydana gelen bir tıbbi durum, önceden mevcut olan bir sıhhi durum olarak nitelendirilir.

ii. Maç Esnasında
Oyun sırasında, bir oyuncu istediği anda tıbbi mola isteyebileceği ve alabileceği gibi, ilk saha değişiminde veya set molasında da alabilir (bu durumda mola süresine saha değişimi ve set molası süresi eklenir) veya Spor Sağlıkçısının gelip değerlendirmesi ve tedaviye hazır olduğu zaman da alabilir. Spor Sağlıkçısının çağrılmasıiçin durdurulan maç, tedavinin veya konsültasyonun tamamlanmasından hemen sonra başlatılır. Yeniden ısınma süresi verilmesini gerektirecek durumlar istisna tutulur.

e. Ceza
Tıbbi mola süresinin dolmasından sonraki herhangi bir gecikmede Ceza Puanlama Sistemi uygulanır.

5. Tuvalet /Kıyafet değiştirme Molası
Bir oyuncu, tuvalet / kıyafet değiştirme (bayanlarda) ihtiyaçları için uygun bir süre kortu terketmek için izin isteyebilir. Tuvalet molaları set molalarında alınmalıdır ve başka bir neden için kullanılamaz. Kıyafet değiştirme molası (bayanlarda) set molalarında alınmalıdır. Bayanlarda, bu molalar başhakem tarafından set molası süresine ilaveten 5 dakika ile sınırlandırılabilir.
Bayanlar tekler maçlarında, bir oyun süresince iki (2) mola alabilir.

Erkekler tekler maçlarında, bir oyuncu, üç (3) setlik maçlarda bir (1), beş (5) setlik maçlarda ise iki (2) tuvalet molası alabilir.
Tüm çift maçlarında her takım toplam olarak iki (2) mola alabilir. Eğer bir takımın oyuncularının her ikiside, bir tuvalet molasında, kortu terkederse, o takımın mola haklarından sadece biri (1) kullanılmış sayılır. Bir oyuncu herhangi bir zaman tuvalet ihtiyacı için kortu terkedebilir, bu durumlarda, rakibi tuvalet molası alıp kortu terketmiş olsa bile, bir (1) tuvalet molası hakkını kullanmış sayılır. Tüm maçlarda, ısınma başladıktan sonraki tuvalet molaları alınabilir, ancak oyuncu verilen zaman süresi içinde oyuna hazır olmazsa Ceza Puanlama Sistemine göre cezalandırılır.

Oyuncu set molası dışında tuvalet molası alabileceği durumlarda olabilir. Eğer oyuncunun, tıbbi bir durum nedeniyle, herhangi bir zamanda tuvalete gitme ihtiyacı olabilecekse bunu maçtan önce sağlık görevlisi ve Başhakem ile görüşmelidir. Eğer bu istek uygun görülürse durum maçtan önce kule hakemine bildirilir ve oyuncu istediği zaman tuvalete gidebilir.

Bayanlarda da oyuncunun acil olarak kortu terketmesi gereken durumlar olabilir. Bu durumlarda, kule hakemi, oyuncuya durumun acil olup olmadığını sormalı ve gerekirse gitmesine izin vermelidir.

E. MAÇIN DURDURULMASI VE ERTELENMESİ

Müsabaka talimatında verilen yetkiye göre Hakem veya Başhakem, hava şartlarının müsait olmaması, saha şartlarının elverişli olmaması veya havanın kararması gibi sebeplerle maçı geçici olarak durdurabilir. Durdurma karan Hakem tarafından alınmışsa, bu durumun Hakem tarafından derhal Başhakeme bildirilmesi gereklidir. Maçın durdurulmasından sonra Başhakem tarafından erteleme karan verilmediği sürece oyuncular ile Hakemin, çizgi hakemlerinin ve diğer saha görevlilerinin maça devam etmek üzere sahada beklemeleri şarttır. Maçın başka bir güne ertelenmesine ancak Başhakem karar verebilir.

Maç havanın kararması sebebiyle durdurulacak ise, mutlaka o sırada oynanmakta olan setteki oyun sayısı toplamının çift rakam olmasını müteakiben dur durulmalıdır.

Herhangi bir maçın durdurulması halinde, Hakem, saati, puanlan, oyun ve set durumunu, servisi atan oyuncuyu, oyuncuların sahadaki duruş yerlerini kaydeder ve maça devam edileceği zaman kullanılmak üzere topları muhafaza eder.

Durdurulan veya ertelenen maçlarda tekrar ısınma süreleri aşağıdaki gibi olacaktır:

0-15 dakika süre geçmişse Tekrar ısınma süresi verilmez.
15-30 dakika süre geçmişse Üç (3) dakika tekrar ısınma süresi verilir.
30 veya daha uzun süre geçmişse Beş (5) dakika tekrar ısınma süresi verilir.

F. BİLDİRİM VE ANONSLAR

Kule hakemleri maçları İngilizce ve/veya yerel dillerle yapmalıdır. Takım müsabakalarında ülke veya takım ismi kullanılmalıdır.
Kule hakemi, maç öncesinde ve maç sırasında yapacağı bildirim ve anonslarda aşağıdaki şekil ve şartlara uymak durumundadır:

1. Isınma
a. "İki dakika" -ısınmanın bitiminden 2 dakika önce
b. "Bir dakika" -ısınmanın bitiminden 1 dakika önce
c. "Zaman, Oyuna hazırlanınız" -ısınma süresinin sonunda. Bu anonsla birlikte toplar, servis atacak olan oyuncunun tarafında toplanır.
d. "servis......, oynayınız" -servisi atacak olan oyuncu servisi atmadan hemen önce

2. Oyuncuların sunulması
a. Oyuncular hakem tarafından sunulacak ise, "Bir dakika" anonsundan sonra Hakem aşağıdaki şekilde oyuncuları seyircilere tanıtır ; " ....................müsabakası...................tur maçı,sağımda....................... solumda .................. maç .......... set üzerinden oynanacaktır. Tie-break uygulanacaktır. kurayı ..............kazanmış olup servis atma hakkını seçmiştir."
b. Oyuncuların sunulması diğer bir görevli tarafından yapılacak ise, Hakem ısınma sırasında şu şekilde bildirimde bulunur; "Kurayı ......................kazanmış olup servis atma hakkını seçmiştir."

3. Seyircilerin kontrolü
Seyircilere yapılacak itirazlar daima saygılı bir lisanla yapılmalı ve aşağıdaki örneklerde gösterilen şekilde hitap edilmelidir.
"Lütfen sessiz olalım,teşekkür ederim"
"Lütfen yerlerinize oturunuz,teşekkür ederim" "Lütfen süratle yerlerinize oturunuz" "Oyuncuların dikkatlerinin dağıtılmaması için ....... "Lütfen flaş kullanmayınız"
"Lütfen oyun esnasında sessiz olunuz"

4. Puanların Söylenmesi
a. Tie-break dışında daima servis atan oyuncunun puanı söylenir.

b. Puanlar şu şekilde söylenir :

"Onbeş-Sıfır, Sıfır--Onbeş, Otuz-Sıfır, Sıfır-Otuz, Kırk-Sıfır, Sıfır-Kırk, Onbeş-Onbeş, Onbeş-Otuz, OtuzOnbeş, Onbeş-Kırk, Kırk-Onbeş, Otuz-Otuz, Kırk-Otuz, Otuz-Kırk, Berabere, (kesinlikle Kırk-Kırk denmez) ................ ileride, Oyun.

c. Skor, puanın oynanması biter bitmez, yüksek sesle ve açık bir biçimde söylenir.

Skor'un, Hakem Puan Çizelgesine yazılmasından önce söylenmesi gerekir. Ancak,şartlar gereği skorun biraz gecikmeyle söylenmesinin daha etkili olacağı anlaşılıyorsa , bu taktirde skor az bir gecikmeyle söylenebilir. Toprak sahada uygulanacak yöntemlere ilişkin (II.B.3) maddelerin unutulmaması gerekir.

d. Bir oyunun veya bir setin bitiminde Hakemin, oyunların ve setlerin durumunu aşağıdaki örneklerdeki söylemesi gerekir ;

" Oyun............................ , ............................. birinci sette 4-2 ileride
" Oyun............................ ,,.................. ikinci sette oyunlar 3-3
" Oyun ve üçüncü set.................. , 7-5 , setlerde..................2-I ileride
Seyircilerin görebileceği şekilde bir skor levhası mevcut ise, bu taktirde set sayısının ve durumunun söylenmesine gerek yoktur.

e. Bir sette durum tie-break sisteminin uygulanmasını gerektirecek bir skora eriştiğinde, Hakem durumu şu şekilde söylemelidir;

"Oyun...........................birinci sette oyunlar 6-6 Tıe-break Servis ............."

f. Tıe-break sırasında, önce puanlar söylenir ondan sonra da ileride olan oyuncunun ismi söylenir. Şöyle ki ;

" 1-0....................... "
" 1-1....................... "
" 2-1....................... "
" 2-2....................... "
" 3-2....................... "

Tie-break sistemiyle oynanan bir oyunun sonucunda skor şu şekilde söylenmelidir. Oyun ve set ..............., 7-6

g. Bir maçın sona ermesiyle skor şu şekilde söylenir ;

" Oyun, set ve maç...................3-2; 3/6,5/7,7/5,6/1 ,6/3 "
Bu şekilde maç sonucu söylenirken, daima her sette maçı kazanan oyuncu'nun almış olduğu oyun sayısı daha önce söylenir.

5. Kurallara Aykırı Hareketler (Code of Conduct)
a. Kurallara aykırı hareket edilmesi halinde Ceze Puanlama Sitemine göre yapılacak anonslar şöyledir.

"Kurallara Aykırı Hareket, Oyunun geciktirilmesi, İhtar ...."
"Kurallara Aykırı Hareket,Raket fırlatmak, Ceza puanı...."
"Kurallara Aykırı Hareket, Küfür etmek, Oyun Cezası...."

Üçüncü kod ihlallerinden sonraki hallerde, Başhakem ihraca gerek olup olmadığına karar verecektir.

Oyun Cezası verildiği zaman, cezayı alan oyuncu, o anki skora bakılmaksızın o oyunu kaybeder. Ondan sonraki oyun 0-0 lık skorla başlar. Oyun cezası verilen oyunlar, top ve saha değişimleri açısından, oynanmış oyunlar olarak değerlendirilir.

Bu değişikliğin bir parçası olarak, kule hakemleri, Puan Cezası verdikten sonra Başhakeme haber vermelidirler. Bu andan itibaren Başhakemin oyunu seyretmesi önemlidir. Ancak bazı nedenlerden dolayı Başhakemin oyunu seyretmesi mümkün değilse, kule hakemi, Oyun Cezası verdiği bir oyuncu tekrar kod ihlali yaptığında maçı durdurmalıdır. Dördüncü Kod İhlalinden sonra Başhakem tüm ceza kararlarında söz sahibi olmalıdır.

b. Takım yarışmalarında kaptanların talimat verme konusundaki Kurallara Aykırı hareketlerinde yapılacak anonslar şöyledir :

"Sportmenliğe Aykırı Davranış. Kaptan. Birinci İhtar....." (Ülke)
"Sportmenliğe Aykırı Davranış. Kaptan. İkinci İhtar ..... " (Ülke)
"Sportmenliğe Aykırı Davranış. Kaptan. Saha dışına.... " (Ülke)

c. Oyunun gecikmesine sebep olan Zaman Kurallarına Aykırılık hallerinde yapılacak anonslar şöyledir ;

"Zaman Kurallarına Aykırılık. İhtar....."
Müteakip gecikmelerde :
"Zaman Kurallarına Aykırılık Ceza puanı....."

d. Ceza puanı verildikten sonra yeni skor anons edilir.

e. Oyuncuların rakiplerine verilen Zamana Aykırılık veya Kurallara Aykırılık cezalarının kaldırılması için Hakem'e itirazda bulunma hakları yoktur.

f. Kule hakemi Kurallara Aykırı Hareketin ihraç ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağına karar vermesi için Başhakemi çağıracağı zaman oyuncuları ve seyircileri şu anons ile bilgilendirmelidir:

"Kurallara Aykırı Hareketi görüşmek için Başhakemi çağırıyorum."
Başhakem ihraç cezası verirse, bu aşağıda verilen örneğe uygun bir şekilde anons edilir:
"Kurallara Aykırı Hareket, Fiziksel Saldırı, İhraç, Bay/Bayan........"

6. Tıbbi mola

a. Hakem sağlıkçı/doktoru karar verdiğinde şu şekilde anons eder;
"sağlıkçı/doktor sahaya çağrılmıştır."

b. Sağlıkçının/doktorun oyuncunun yanına gelmesinden sonra hakem şu şekilde anons eder;
"sağlıkçı/doktor müdahalesini yapmaktadır."

c. 3 dakikalık tıbbi mola verilmesine karar verildiğinde hakem, şu şekilde anons eder;
"tıbbi mola almıştır."

d. mola alan oyuncu sağlıkçı/doktorunu ve rakibini kalan zamandan haberdar etmek için hakem, şu şekilde anons eder;
"İki dakika kalmıştır"
"Bir dakika kalmıştır"
"Otuz saniye kalmıştır"
"tedavisi tamamlanmıştır."
"Zaman"

e. "Tedavi Tamamlanmıştır" anonsundan sonra "Zaman" çağrısı yapmadan önce gerekirse oyuncuya çoraplarını ve ayakkabısını giymesi için gerekli zaman verilmelidir. "Zaman" çağrısı yapıldıktan sonra 30 saniye içinde oyun başlamamışsa, gecikme Ceza Puanlama Sistemine göre cezalandırılır.

f. Eğer tıbbi mola bir saha değişimi veya set molası sırasında alınmışsa, tıbbi mola süresi saha değişimi veya set molası için verilen sürelere eklenir.

G. HAKEM VE ÇİZGİ HAKEMLERİ TARAFINDAN (SAHA GÖREVLİLERİ) YAPILACAK ÇAĞRILAR

Hakem ve çizgi hakemleri (saha görevlileri) tarafından yapılacak çağrılar, yüksek sesle ve anlaşılır içimde olmak üzere aşağıdaki şekilde yapılmalıdır ;

1. "Hata"
Birinci veya ikinci serviste topun, atıldığı servis sahasının dışına düşmesi halinde bu çağrı yapılır. İkinci servisin de hatalı olması halinde kesinlikle "çift hata" çağrısı yapılmamalıdır.

2. "Dışarıda"
Atılan veya geri çevrilen bir topun nizami saha sınırlan dışına veya bu sınırların dışındaki bir sabit eşyaya veya herhangi bir yere düşmesi/vurması halinde "dışarıda." çağrısında bulunulur.

3. "Net"
Servis atıldığında topun nete çarpması/değmesi halinde "net" çağrısında bulunulur.

4. "Delik"
Topun ağın arasından (içinden) geçmesi halinde bu çağrıda bulunulur.

5. "Ayak hatası"
Oyuncunun,Tenis Kurallarının 7.ve 8.maddelerine Aykırı davranması halinde "ayak hatası" çağrısı yapılır.

6. " Let "
Tenis Kurallarının 13.maddesi gereğince Hakemin, bir puanın veya servisin tekrarlanmasına karar verdiği hallerde "let" (tekrarlama) çağrısında bulunulur.

7. "Çift"
Bir oyuncunun topa, yerde birden fazla zıplamasından sonra vurması halinde "çift" (not up) çağrısında bulunulur.

8. "Faul"
Topa kasten iki kez vurulması, topa netin üzerinden kendi sahasına geçmeden rakibin sahasında vurulması, top oyunda iken oyunculardan birisinin nete değmesi, oyun esnasında topun oyunculardan birine değmesi, oyun esnasında topun oyunculardan birinin giydiği veya taşıdığı bir şeye değmesi veya bunların rakibin sahasına değmesi hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda "faul" çağrısında bulunulur.( Tenis Kuralları Madde 18/a, 20/d,g )

9. "Engelleme"
Bir oyuncunun kasten veya istemeyerek rakibinin topa vurmasına engel olacak bir harekette bulunması halinde "engelleme" çağrısında bulunulur.( Tenis Kuralları- Madde 21 )

10. "Bekleyiniz"
Herhangi bir engelleme ve/veya müdahale sebebiyle puanın oynanmasının veya servisin atılmasının geciktirilmesi gerektiğinde bu çağrı yapılır.

11. "Düzeltme"
Çizgi hakemlerinin yanlış çağrılarının düzeltilmesi için kullanılır. Şöyle ki :
"Düzeltme, top içeride" -Çizgi hakeminin yaptığı açıkça hatalı "dışarıda" çağrısının düzeltilmesi için
"Dışarıda" veya "Hata" - Çizgi hakeminin yaptığı açıkça hatalı susma sebebiyle

H . HAKEM VE ÇİZGİ HAKEMLERİNCE YAPILACAK EL HAREKETLERİ

Hakemler ve çizgi hakemleri maçın sevk ve idaresi sırasında aşağıda belirtilen halleri işaret etmek için şu el hareketlerini yaparlar :

1. "Dışarıda ' veya "Hata"
Avuç içi hakeme dönük biçimde, kol düz olarak yere paralel kaldırılır. Top sağ taraftan dışarı çıkmış veya hata olmuş ise sağ kol, sol taraftan dışarı çıkmış veya hata olmuş ise sol kol kaldırılır. Bu el hareketi, "dışarıda" veya "hata" çağrısı ile birlikte yapılmalıdır. Sadece el hareketinin yapılıp çağrıda bulunulmaması kesinlikle yanlıştır, yeterli değildir Zira, esas olan çağrı olup el hareketi onun tamamlayıcısıdır.

2. "lyi top"
Topun nizami saha çizgileri içine veya çizgilere değecek biçimde çizginin üzerine veya kenarına çarpması/değmesi halinde tenis Kurallarına göre oyun devam eder ve kesinlikle hiç bir çağrıda bulunulmaz. Ancak, bu durumlarda topun dışarıda olmadığını, iyi olduğunu belirtmek için, avuç içi yere dönük olmak üzere eller açılarak, kollar ileriye doğru uzatılmak suretiyle sessizce işarette bulunulur. Oyunun devamı sırasında veya puan alıcı toplarda, topun çizgilerin yaklaşık 1 metre mesafede içine düşmesi durumlarında bu işaret yapılır.

3. "Görememe"
Çizgi hakemlerinin bir topu görmesinin herhangi bir nedenle mümkün olamaması halinde, o çizgi hakemi iki elini gözlerinin üzerine kapatmak suretiyle hakeme doğru dönük vaziyette sessizce işarette bulunur. Bu durumda, kesinlikle hiç bir çağrıda bulunulmaz.

4. "Net" veya "Delik"
Servis atılması sırasında, atılan serviste topun nete değdiği anda veya serviste yahut oyun sırasında topun ağın içinden geçmesi halinde çizgi hakemi "net" veya "delik" çağrısında bulunduğu sırada bir kolunu düz olarak yukarıya kaldırmak suretiyle işaret verir.

5. "Ayak Hatası"
Ayak hatası yapıldığında "Ayak Hatası" çağrısı ile birlikte bir kol düz olarak yukarıya kaldırılmak suretiyle bu işaret yapılır.

6. "Düzeltme"
"Düzeltme" çağrısında bulunduğu anda, bir kol düz olarak yukarıya kaldırılmak suretiyle bu işaret yapılır.

I. PUAN ÇİZELGESİ (Ceza Puan Çizelgesi dahil)

Hakem tarafından Puan Çizelgesi'nin aşağıdaki şekilde doldurulması gerekir ;

1. Maç Öncesinde
Maçtan önce oyuncularla yapılacak görüşme öncesinde Hakem çizelge üzerindeki, Turnuva ismi, maçın kaçıncı tur maçı olduğu, top değişimi, oyuncuların isimleri, günün tarihi gibi kısımları doldurur.

2. Kur'a
Yapılan kuranın sonucu ile kurayı kazanan oyuncunun ismi ve tercihi yazılır

3. Zaman/Duraklamalar
Her setin başlama ve bitme saati yazılır. Maç sırasında meydana gelen duraklamalar ile sebepleri yazılır.

4. Servis Sırası
Oyuncuların isimlerinin baş harfi kullanılmak suretiyle servis atma sırası işaretlenir. Ayrıca,çizelgenin kenarındaki iki kolonlu kısma, oyuncuların sahadaki duruş yerlerine göre servis atma sırasının işaretlenmesi gerekir

5. Top Degişimi
Çizelgenin sağ yanındaki özel kolona top değişiminin hangi oyunda yapılması gerektiği önceden işaretlenir.

6. Puanlar
Her oyuncunun kazandığı puanlar, çizelgedeki buna ait kar şeklindeki kutuların içerisine eğik bir çizgi çizilmek suretiyle işaretlenir. Aşağıda belirtilen sebeplerle puan kazanılması halinde eğik çizgi yerine yine aşağıda belirtilen harf konmak suretiyle çizelge işaretlenir.
"A" - Puan, atılan servisin rakip tarafından topa hiç vurulamayarak karşılanamaması suretiyle "ace" sonucu kazanılmışsa
"Ç" - Puan serviste çift hata yapılması sebebiyle kazanılmışsa.
"K" - Puan, kural ihlalinden dolayı ceza puanı sebebiyle alınmışsa.
"Z" - Puan, zaman ihlalinden dolayı ceza puanı sebebiyle alınmışsa.
Ayrıca, atılan ilk servisin hata olması halinde bu husus,servisi atana ait kutunun alt çizgisinin ortasına bir nokta koymak suretiyle belirtilir.

7. Oyunlar
Her oyunun sonunda, kazanan oyuncunun kazandığı oyunların kümülatif toplamı Çizelgenin "Oyunlar" kolonuna yazılarak belirtilir.

8. Kurallara Aykırılık
Bir oyuncuya Kurallara Aykırılık veya Zamana Aykırılık cezası verilirse, oyuncunun Puan Çizelgesindeki hanesine "K" veya "Z" harfleri yazılır. Puan veya Oyun Cezası verildiğinde ise bu puanları oyunları alan oyuncunun hanesine "X" işareti konur. Kural ve Zaman ihlalleri ayrıca ilgili kısımlara yazılır.

9. Açıklama
Kurallara Aykırı hareketlerle ilgili açıklamalar ilgili kısma mutlaka yapılır. Özellikle küfür, kötü söz, müstehcen ve ayıp hareketlerin açıklanması şarttır.

J. HAKEM VE ÇİZGİ HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI (GÖREV ALANLARI)

Hakem ve Çizgi Hakemlerinin sorumlu oldukları görev alanları aşağıdaki gibidir ;

1. Ana çizgi , Yan çizgi, Orta Servis çizgisi ve hareketli Servis çizgi Hakemleri ; görevli oldukları çizgilerdeki "Dışarıda" ve "Hata" çağrılarını yaparlar.
2. Net Hakemi, servisin atılması sırasında topun ağa değmesi halinde "Net" çağrılarını ve oyun sırasında topun ağın içinden geçmesi halinde "Delik' çağrılarını yapar, Ayrıca, top değişimleri ve ağın yüksekliğinin ölçülmesinde yardımcı olur.
3. Ana çizgi, Yan çizgi ve Orta Servis çizgi Hakemleri ; görevli oldukları çizgilerdeki "Ayak Hatası" çağrılarını yaparlar.
4. Bütün , "Let" , "Faul" , "Çift" ve "Engelleme" çağrılarını Hakem yapar.

K. TAM SERİ ÇİZGİ HAKEMİYLE SEVK İDARE

Maçın sevk ve idaresinde hakeme yardımcı olmak üzere tam seri (10) çizgi hakemi görevlendirilmiş ise bu taktirde bunların görev dağılımı yukarıda belirtildiği gibidir. Bu durumda, çizgi hakemleri görevli oldukları çizgilerde sadece ağın kendilerine ait kısmından sorumlu olurlar ve kesinlikle ağın diğer tarafında meydana gelecek pozisyonlar hakkında çağrıda bulunamazlar. Yan çizgi ve Orta Servis çizgilerinden görevli çizgi hakemleri hareketli olmayıp sabittir.

L. TAM SERİDEN EKSİK ÇİZGİ HAKEMİYLE SEVK VE İDARE

Tam seri çizgi hakeminin görevlendirilmesi mümkün değilse, daha az sayıda görevlendirilecek çizgi hakemlerinin hangi görevlerde ve ne şekilde kullanılacağı aşağıda belirtilmiştir.

1. Yedi (7) Çizgi Hakemi
a. Yan çizgiler ve Orta Servis çizgilerinde (4) Çizgi hakemi (ayakta) görev yapar.
b. Tüm yan çizgilerde netin kendilerine ait bölümüyle ilgili çağrıda bulunurlar.
c. Servislerle ilgili çağrılar sadece karşılayanın tarafındaki çizgi hakemleri tarafından yapılır ve Orta Servis Çizgisinde görevli çizgi hakemi servisin atılmasını müteakiben boşta olan Yan Çizgide görev yapmak üzere yerini değiştirir.
d. Bu sebeple oyun esnasında bir çizgi hakemi hareketlidir.

2. Altı (6) Çizgi Hakemi
a. Yan çizgiler ve Orta Servis çizgilerinde (3) Çizgi hakemi (ayakta) görev yapar.
b. Yan çizgilerdeki çağrılar servis atan tarafındaki , Orta Servis çizgilerindeki çağrılar karşılayanın tarafındaki Çizgi hakemi tarafından ve netin iki tarafındaki tüm çizgi için yapılır.
c. Oyun esnasında çizgi hakemleri hareketli değildir.

3. Beş (5) Çizgi Hakemi
a. Yan çizgiler ve Orta Servis çizgilerinde (2) Çizgi hakemi (ayakta) görev yapar.
b. Bunların görevlendirilmeleri yukarıdaki (6) Çizgi Hakemli görevlendirmenin aynıdır, ancak, Orta Servis çizgi hakemi servisin atılmasını müteakiben boşta. olan Yan çizgide görev yapmak üzere yerini değiştirir.
c. Bu sebeple oyun esnasında bir çizgi hakemi hareketlidir.

4. Beş (5) Çizgi Hakeminden daha az Çizgi Hakemi
a. Hakem, kendisine yardımcı olunabilecek biçimde Çizgi hakemlerini yerleştirir.
b. Boşta olan tüm çizgiler ile ilgili çağrılan Hakem yapar.

M. ÇİZGİ HAKEMİ OLMAKSIZIN SEVK VE İDARE

Maçın çizgi hakemi olmaksızın sevk ve idaresi gerektiğinde, tüm çağrılan Hakem yapar.

N. ENGELLEME

1. Hakem engelmesi
a. "Dışarıda" olan bir çağrının "İyi top" olarak düzetilmesi halinde ; Hakemin görüşüne göre bu topun kesin bir Ace olması veya açıkça puan kazandırıcı ve oyuncu tarafından karşılaması mümkün olmayan bir top olması halleri dışında, puanın tekrarlanmasına (Let) karar verilmelidir. Ancak, oyuncunun topu karşılama ihtimali olması durumunda, şüpheden oyuncunun yararlandırılması gerekir.
b. İyi olan bir topun "Dışarıda" olarak düzeltilmesi halinde puan verilir. Ve herhangi bir engellemeden söz edilemez.
c. Servis atan topa vurmadan önce ayak hatası çağrısı yapılırsa puan tekrarlanır.

2. Harici Engelleme
Oyun ve servis hareketi sırasında Oyuncunun, kendi kontrolü dışındaki herhangi bir şey sebebiyle engellenmesi halinde (sahada yuvarlanan bir top, sahaya uçan bir kağıt vs.) "Let" karan verilmelidir.
Seyircilerin tezahüratı. Seyirciler tarafından "Dışarıda" çağrısı yapılması ve benzeri durumlar engelleme olarak kabul edilmez ve oynanmış olan puan aynen muhafaza edilir.

3. Oyuncunun Rakibini Engellemesi
Oyuncunun rakibini engellemesi halinde, engellemenin kasdi olup olmadığına göre karar verilir.
a. Oyuncunun (cebindeki topun düşmesi, şapkasının düşmesi vs. gibi) istemeden meydana getirdiği bir engelleme halinde, ilkinde "Let" (tekrarlama) karan verilir. ve oyuncu ikaz edilerek bundan sonra meydana gelebilecek benzeri bir engellemenin kasdi engelleme olarak kabul edileceği belirtilir.
b. Oyuncunun kasdi engellemesi halinde puan cezası verilir.

O. OYUNUN DEVAMLILIĞI / OYUNUN GECİKTİRİLMESİ

Bir puanın alınmasıyla topun oyundan çıkması anından, müteakip puanın oynanması için topun servisle oyuna girmesi anına kadar en fazla 20 saniye geçebilir. Ancak bu sure saha değişiminde 90 saniye ve set molalarında 120 saniyedir. Bu kuraların uygulanması için aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir.

1. Yirmi (20) Saniye Kuralı
a. Oyunculara oyuna başlamalarının ikaz edildiği anda veya bir puanın alınmasıyla topun oyundan çıkması anında 20 saniyelik süre başlar.
b. Müteakip puan için top servisle, 20 saniyelik sürenin geçmesine rağmen oyuna sokulmaz ise o oyuncuya ceza puanı verilip verilmeyeceğini Hakem takdir eder. Kural olarak 20 saniyenin dolmasından önce bu konuda hakem tarafından zamanın geçmekte olduğuna dair herhangi bir ikazda bulunulmasına gerek yoktur.

2. Saha Değişimi (90 saniye ) ve Set Molası (120 saniye )
a. top oyundan çıktığı anda kronometreye bas,
b. 60/90 saniye geçtikten sonar "Zaman" anonsu yap,
c. 75/105 saniye geçtikten sonar oyuncular hala sandalyelerinde oturuyorlarsa ve/veya oynayacakları sahalara gitmek için bir harekette bulunmuyorlarsa , "15 Saniye" anonsu yap,
d. Servis atanın servis atmasını engelleyen bir durum yoksa ve top verilen 90/120 Saniye süre içinde oyuna sokulmazsa "Zaman İhlali" veya "Kurallara Aykırı Hareket" (tıbbi mola veya tedavi sonunda ) ver.

3. Servis atan hazır olduğu halde ona bağımlı olmaksızın oyunun geciktirilmesi
a. Topun oyundan çıktığı anda veya oyunculara oyuna başlamaları ikaz edildiği anda süre başlatılır.
b. Servis atan servis atmaya hazır olduğu halde karşılayanın hareketlerinden karşılamaya hazır olmadığı ve oyunu geciktirdiği anlaşıldığı takdirde (20 saniyelik sürenin dolması beklenmeksizin dahi) ceza puanı uygulanıp uygulanmayacağını Hakem takdir eder.
c. Karşılayanın açıkça ve daimi surette servis atanın servis atmasını geciktirmesi halinde "Sportmenliğe Aykırılık" sebebiyle kurallara Aykırılıktan ceza uygulanıp uygulanmayacağını Hakem takdir eder.

Ö. OYUNCULARIN SAHADA KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞLARI

Oyuncuların sahada kurallara uygun davranmalarını sağlamak ve gerektiğinde kurallara aykırı davranışlar sebebiyle ceza uygulamaktan birinci derecede Hakem görevli ve sorumludur. Kurallara Aykırı davranış halinde Hakem'in derhal ceza uygulaması gerekir. Kurallara Aykırı her davranış için ceza uygulanmalıdır. Hakem, maçtan sonra kurallara Aykırı davranışlar ve uygulanan cezalarla ilgili raporunu Başhakem'e verir.

P. KURALLARA AYKIRI HAREKETLERİN HAKEM TARAFINDAN GÖRÜLEMEMESİ

Oyuncular tarafından yapılan kurallara Aykırı hareketlerin sadece Çizgi hakemleri tarafından görüldüğü haller meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda, oyuncunun kurallara Aykırı hareketini gören çizgi hakeminin Hakemin yanına giderek kurallara aykırı hareketin nasıl ve kimin tarafından yapıldığını anlatması gerekir. Hakem gerek görürse,durumu oyuncuya bildirerek diyeceğini sorar. Bundan sonra hakem, ya rapor edilen durumun ceza puanı verilmesini gerektirmediğine karar verir, veya kurallara Aykırı hareket olduğuna kanaat getirerek ceza puanı verir ve bunu anons eder.

Hakemin,durumun kurallara aykırı hareket olduğuna kanaat getirmesine rağmen,hareketin geç fark edilmiş olması nedeniyle ceza puanı verilmesinin uygun olup olmadığı hususunda başhakeme danışmak suretiyle kararını bildirmesi de mümkündür.

R. DOĞRUDAN DOĞRUYA İHRAÇ

Gerekli görülen durumlarda, Hakem veya Başhakem tarafından oyuncuların kurallara Aykırı bir hareketi sonucunda doğrudan doğruya oyundan ihraç cezası da verilebilir. Ancak, ceza puanlaması sistemindeki kademeler uygulanmaksızın doğrudan doğruya oyundan ihraç cezası verilmesi çok ağır ve ciddi bir ceza olduğundan bu uygulamanın sadece kasıtlı olarak yapılan pek çirkin ve şiddetli kural ihlallerinde yapılması gerekir.

S. GÖREVLİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR / STANDARTLAR

Müsabakaların en üst seviyede sevk ve idare edilmesi ve profesyonelliğin gerektirdiği yüksek standartlara ulaşılabilmesi için hakemler ve çizgi hakemlerinin aşağıda belirtilen asgari standartlara uymaları ve bu kurallara riayet etmeleri gerekir.

1. Görevlilerin sıhhi durumlarının görevi aksatmayacak biçimde iyi olması gerekir.

2. Görevlilerin (başhakem, hakem ve çizgi hakemlerinin) görme kusurları olmamalı, var ise düzetilmiş olmalıdır. (Görme derecesi 20-20 olmalıdır) İşitme kusurları olmamalıdır.

3. Görevlilerin, kendilerine görev verilen Maçların başlama saatinden en az 15 dakika önce müsabaka mahallinde hazır bulunmaları zorunludur.

4. Görevlilerin, Tenis Kuralları ile diğer ilgili yönetmelik ve talimatlar ile kaideleri daimi surette gözden geçirerek bilgilerini her zaman yüksek seviyede tutmaları, aynen uygulamalı ve son değişiklik ve gelişmeleri izlemeleri zorunludur.

5. Görevlilerin, giyim ve davranışları daima tenis sporunun vakar ve şerefine uygun biçim ve tarzda olmalıdır.

6. Görevlilerin, görev yapacakları maçlardan önce alkollü içki içmemeleri gerekir. Ayrıca, müsabaka mahallinde Maçların devam ettiği sürece ve hakem kıyafeti ile bulundukları zamanlarda de kesinlikle alkollü içki içmemelidirler.

7. Görevlilerin, tarafsızlıkları hakkında herhangi bir şüphe uyanmaması bakımından kan ve sıhri hısımlarının veya herhangi bir biçimde yakınlık ve ilişki içinde bulundukları oyuncuların müsabık olarak katıldıkları maçlarda görev almamaları gerekir. Bu, kuralın uygulanmasında, akrabalık, yakınlık ve ilişkinin gerçekten mevcut olması kadar, bu konuda bir şayianın çıkması dahi yeterli olup o görevlinin o görev için uygun olmadığı sonucunu doğurur.

8. Müsabakaların sevk ve idaresinde oyuncuların aydınlatılarak tenisin genel seviyesinin yükseltilmesi için Kuralların uygulanmasıyla yorumu ve Maçların sevk ve idaresi konularında istek üzerine görevliler oyuncularla bu konularda görüşebilirler. Görevlilerin oyuncular ile laubali ve ileri derecede samimi ilişkide bulunmamaları esastır. Ancak, bu husus görevlilerin oyuncuların kaldığı otelde kalmaması veya oyuncuların katıldığı sosyal toplantılara katılmaması sonucunu gerektirmez.

9. Görevlilerin, diğer görevlilerinin kararlan, çağrılan hakkında açıklamalar da bulunmaları ve/veya tenkit etmeleri uygun değildir. Bu husustaki tenkit ve açıklamalarını ancak o görevliye veya başhakeme bildirebilirler.

10. Görevlilerin herhangi bir tenis müsabakası ile ilgili olarak doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde iddiaya girmeleri, bahis oynamaları KESİNLİKLE YASAKTIR.

11. Görevlilerin, maç sırasında seyircilerin kontrolü için yapmaları olağan ikazlar dışında seyirciler ile gerek maçtan önce, gerek maç sırasında ve gerekse maçtan sonra diyalog kurmaları ve konuşmaları kesinlikle yasaktır.

12. Görevlilerin, Merkez hakem komitesinin ve/veya Türkiye Tenis Federasyonun yazılı izni olmadıkça herhangi bir müsabaka hakkında basın mensupları ile tartışmaları, maç esnasındaki karar ve çağrılar hakkında ve müsabakanın sevk ve idaresi hususunda fıkir beyan etmeleri ve/veya bu konularda basın toplantısı yapmaları veya katılmaları yasaktır.

13. Görevlilerin tarafsızlıkları konusunda herhangi bir şüphe doğurabilecek her türlü ilişki ve davranıştan kesinlikle kaçınmaları gerekir.

14. Görevlilerin daimi surette profesyonel bir anlayış içinde olup diğer tüm görevlilere, oyunculara ve seyircilere karşı ciddi ve ağırbaşlı davranmalı ve kendilerinden beklenen saygınlığı sağlamaları gerekir.

15. Başhakem tarafından aksi isteninceye kadar verilen her görevi hakkıyla yerine getirmelidirler.

16. Görevlilerin, tüm bu standart ve kurallara uygun davranmamaları halinde mevcut lisanlarının ellerinden alınabileceğinin bilincinde olmaları gerekir.

III. KURALLARLA İLGİLİ YORUMLAR

1. Kopuk telle oynamak
Oyuncuların kopuk telle bir puanın oynanmasına başlamalarına izin verilmez. Oyunun devamı sırasında bir oyuncunun raketinin telinin kopması halinde ise o puanın tamamlanması beklenir. Karşılayanın, servis karşılarken raketinin telinin kopması halinde ;

a. Atılan birinci servis ise ve Eğer kurallara göre servisin tekrarlanması gerekiyorsa derhal raketini değiştirmelidir.
b. Atılan birinci servis ise ve servis hatası yapılmış ise ;

aa. Raketini derhal değiştirebilir, bu durumda servis atan birinci servisi tekrarlar, veya
bb. Raketini değiştirmeden puana devam edebilir, bu durumda servis atan ikinci servisi atar

2. Ağın altındaki kamera ve desteğin durumu
Bazı sahalarda ağın altına konulan kamera ve destekler ağın bir parçası olarak kabul edilir. ve oyuncunun bunlara değmesi halinde ağa değmiş gibi karar verilir. Oyun esnasında topun bunlara değmesi halinde ise bunlar sahanın bir parçası olarak kabul edilir ve oyun devam eder.

3. Islak ayakkabı ve çorapların değiştirilmesi

4. Hakemin , meydana gelen somut pozisyonlar hakkında karar verememesi
Sahada meydana gelen somut pozisyonlar hakkında öncelikli karar verme yetkisinin Hakem'de olduğu durumlarda, (çift, faul, net, delik, net hakeminin olmaması) Hakemin derhal kararını verip çağrıda bulunması gerekir. Hakemin bu hususları görmemesi durumunda oyun devam eder.

5. Bir oyuncu oyunun başında kontakt lens veya gözlük kullanıyorsa, bunlar gerekli ekipman olarak kabul edilir ve lenslerde kirlenme veya gözlüklerde bir kırılma veya benzeri bir durum meydana gelirse , bunların giderilmesi için makul bir sure verilir. Ancak oyuncunun gözlükten lense veya lensden gözlüğe geçmesine izin verilmez.

HAKEMLERE 9 TAVSİYE

1. Birlikte çalıştığınız diğer hakem ve çizgi hakemleriyle işbirliği yapınız. Birbirinize yardımcı olunuz. Şüpheye düştüğünüz pozisyonlarda onların görüşünü almaktan çekinmeyiniz. Ana amaç verilecek butun kararların en doğru karar olmasıdır.

2. Şahsı ilişki ve düşüncelerinizi hakemlik görevinizin dışında tutunuz. Affetmeye ve unutmaya muktedir olmalısınız . Her maç yenı bir maçtır.

3. Müstehzi olmaktan kaçınınız. Maçlarda çıkabilecek tartışmalarda illaki son sözü söyleme hevesiyle tartışmayı uzatmayınız.

4. Maçlarda çıkabilecek tartışmalarda hiddetli davranmayınız ve parmakla göstererek konuşmayınız.

5. Hakemlik göreviniz esnasında şu eski ve zekice sözü aklınızdan çıkarmayını. "Duymanız gereken şeyler duyunuz, diğerlerine sağır olmasını biliniz".

6. Sinirlerinize hakim olunuz Kızgınlıkla alınan kararlar asla kusursuz olamaz.

7. Tahrik edici ve keskin sözler kullanmayınız. Zira bu tip davranışlarınızla oyuncular ve kaptanların cezalandırılmalarını gerektirecek hareket ve sözlerine sebep olmanız ihtimali pek büyüktür.

8. Oyuncuların ve kaptanların kurallar gereği olabilecek itirazlarını dinlemek görevinizdir Onları dikkatle ve anlayışla dinlemelisiniz. Unutmayınız ki maç sırasında oyuncular kızışmış bir mücadele, içindedirler Sakın, anlayışlı ve kesin kararlı olmanız, başlı başına otorite sağlamanıza yeterli olacaktır.

9. Her maçtan sonra verdiğiniz kararları kendi kendinize gözden geçirip tartınız Ancak kendi kendinizi sınayarak mesleğinizde ilerleyebilirsiniz.

 

 
Powered by
Ekip Bilişim